МБАЛ "Уни Хоспитал" обявява конкурс

МБАЛ "Уни Хоспитал" обявява конкурс МБАЛ "Уни Хоспитал" обявява конкурс
МБАЛ "Уни Хоспитал" обявява конкурс

На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в сферата на здравеопазването „МБАЛ-Уни Хоспитал“ ООД, гр. Панагюрище, обявява конкурси за заемане на длъжностите:

  1. „Лекар-специализант по Пневмология и фтизиатрия“ – 1 бр.

Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 16.08.2023г. до 16.09.2023г. като подадат в Отдел „Човешки ресурси” следните документи:

  1. Формуляр за кандидатстване по образец.
  2. Копие на документ за самоличност.
  3. Копие на дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация по специалност „медицина“.
  4. Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация.
  5. За лекарите граждани на ЕС и трети страни - Копие от Удостоверение от Министерството на образованието и науката за владеене на български език и професионална терминология на български език за упражняване на медицинска професия в Република България, съгласно чл. 186 от Закона за здравето и чл. 89 от Закона за признаване на професионални квалификации.

Заемането на длъжностите се извършва след провеждане на конкурси по реда на Кодекса на труда чрез събеседване. Въпросите за събеседването се получават при подаване на документите.

Назад към всички