Клиника по урология

Модерно отделение с опитни специалисти

Клиниката по урология на „Уни Хоспитал“ е със стандарт трето ниво.

Дейността на клиниката има за цел комплексен подход при диагностика и лечение на урологичните заболявания с приоритет простатна жлеза.

 

 

I.Простатна жлеза:

Комплексна съвременна диагностика на простатата

 1. ПСА общ и свободен
 2. Трансректална ехография с еластография
 3. Магнитно Резонансна Томография на простатна жлеза
 4. Биопсия на простатата под трансректален ехографски контрол

Комплексно лечение на простатната жлеза

При карцином – рак – на простатата:

 1. Лапароскопска /ендоскопска/ екстраперитонеална радикална простатектомия със запазване на парапростатните съдовонервни снопове – ЕЕРПЕ
 2. Високодозова брахитерапия на простатата при рак на простатата – в отделение по Лъчелечение
 3. Перкутанна лъчетерапия на простатата при рак на простатата – в отделение по Лъчелечение

При ДПХ – аденом – на простатата:

 1. Лапароскопска аденомектомия при голям обем простатна жлеза
 2. Трансуретрално лечение на простатата – монополярна и биполярна

 

 II.Пикочен мехур

 1. Трансуретрална резекция на тумори на пикочен мехур – ТУР - монополярна и биполярна
 2. Трансуретрално лазерно разбиване на камъни в пикочния мехур
 3. Трансуретрално механично разбиване на камъни в пикочен мехур
 4. Други операции на пикочен мехур

 

 III.Диагностика и лечение на бъбречни заболявания

 1. Коремна ехография
 2. Венозна урография
 3. Компютърна томография и магнитно резонансна томография
 4. Ретроградна уретеропиелография
 5. Операции при вродени аномалии на пикочните пътища – пикочен мехур, уретер и бъбрек
 6. Лазерно разбиване на камъни в уретер и бъбречно легенче
 7. Лапароскопска операция за киста на бъбрека

 

Екипът на клиниката извършва и диагностика и лечение на деца.

В Клиниката се извършват диагностика и лечение по всички урологични клинични пътеки от НРД по Здравната каса.

 

 

Доц. д-р Ангел Шопов

Лекар, уролог

Д-р Румен Пенков

Лекар, уролог

Доц. д-р Цветин Генадиев

Доц. д-р Цветин Генадиев

Лекар, уролог

Д-р Стефан Здравчев

Лекар, уролог

Д-р Йордан Томов

Д-р Йордан Томов

Лекар, уролог

Д-р Александър Стойчев

Д-р Александър Стойчев

Лекар

Албуми

operation_230x155_crop_b1db3764f9
Клиника по урология

Контакти

Свържете се с нас!
Съгласен съм с условията за използване на сайта.