Отделение по гастроентерология

Модерно отделение с опитни специалисти

Гастроентерологията е медицинска специалност, която се занимава с профилактика, диагностика и лечение на болестите на храносмилателната система и черния  дроб.  Тези заболявания са около една четвърт от общата заболяемост по света, раковите  заболявания на храносмилателната система са около 30 % от всички злокачествени заболявания, и са отговорни за около 40 %  от смъртноста от рак. От друга страна, през последните десетилетия, в гастроентерологията се развиха специфични методи  на диагностика и лечение - гастроинтестиналната ендоскопия и ултразвуковият метод. Те откриха нови хоризонти за диагностика и неоперативно лечение на редица заболявания на храносмирателната система, превърнаха се в „мост” между вътрешната медицина и хирургията.

Отделението по гастроентерология в „Уни Хоспитал“ е създадено, за да отговаря на най-високите европейски стандарти за предоставяне на медицински услуги в областта на гастроетерологията.

Отделението разполага с ендоскопска апаратура за горна и долна ендоскопия, ендоскопска холангиопанкреатография, два ехографски апарата с възможности за приложения на всички съвременни технологии - контрастноусилена ехография, еластография, ендолуменна ехография, интраоперативна ехография, интервенционални  процедури.

В отделението рутинно се прилагат:

  • Терапевтични манипулации при гастроскопия – балонна дилатация при ахалазия и стенози, протезиране на хранопровод за малигнени и пептични  стенози (поставяне на  метална мрежа за осигуряване на хранене на пациента). Полипектомии и ендоскопски  мукозни резекции на доброкачествени процеси в стомаха. Ендоскопско връзково лигиране на варици на хранопровода - при остър кръвоизлив и планово, ендоскопска  хемостаза при кръвоизливи от хранопровода, стомаха и  дуоденума - хемоклипс, инжекционна, електрокоагулация, аргонплазма коагулация.
  • Терапевтични манипулации при колоноскопия - ендоскопска полипектомии, ендоскопски мукозни резекции, балонна дилатация, хемостаза.
  • Ендоскопска ретроградна холангиопанкретография (процедура, при която през устата на пациента се достига до жлъчния и пакреасен канал и се извършват определени терапевтични действия) – папилосфинктеротомии (разширяване вливането на канала в дуоденума), екстракция (изваждане) на камъни от жлъчния канал, механична литотрипсия, поставяне на протези, дилатация на стенози.
  • Процедури под  ехографски  контрол - биопсии, пункции на кисти и  абсцеси, перкутанна холангиография и перкутанен дренаж на жлъчно дърво.

В отделението ни работи екип от лекари, в  който са съчетани многогодишен опит, отдаденост и амбиция на млади колеги, грижа и състрадание от всеки наш член.

Ние винаги мислим и работим за нашите пациенти заедно с нашите колеги и приятели от всички други клиники и отделения на „Уни Хоспитал“.

 

 

 

 

Д-р Теодора Комитова

Д-р Теодора Комитова

Лекар, гастроентеролог

Д-р Христо Христов

Д-р Христо Христов

Лекар, гастроентеролог

Д-р Васил Иванов

Д-р Васил Иванов

Лекар

Д-р Людмила Кънчева

Д-р Людмила Кънчева

Лекар, гастроентеролог

Д-р Цветко Цветков

Д-р Цветко Цветков

Лекар, гастроентеролог

Д-р Радослав Стоев

Д-р Радослав Стоев

Лекар

Албуми

4-a8-a1096_230x155_crop_94c6dc118a
Отделение по гастроентерология

Апаратура

Отделението разполага с ендоскопска апаратура за горна и долна ендоскопия, ендоскопска холангиопанкреатография, два ехографски апарата с възможности за приложения на всички съвременни технологии - контрастноусилена ехография, еластография, ендолуменна ехография, интраоперативна ехография, интервенционални  процедури.

Контакти

Свържете се с нас!
Съгласен съм с условията за използване на сайта.