Отделение по вътрешни болести

Модерно отделение с опитни специалисти

Отделението по вътрешни болести е с трето ниво на компетентност. Разполага с 15 болнични легла, от които 10 за пулмология и фтизиатрия и 5 за нефрология.

В отделенението работят трима специалисти по вътрешни болести и пневмология и фтизиатрия, и двама със специалност нефрология. Екипът на Вътрешно отделение осигурява висококвалифицирано медицинско обслужване на болни с белодробни и бъбречни проблеми по клинични пътеки. Диагностицират се и се лекуват всички остри, обострени и хронични вътрешни заболявания с комплицирано протичане, при които се прилагат инвазивни и неинвазивни диагностични процедури и интензивни терапевтични такива. Водещо в терапевтичната дейност са световните, европейски и национални консенсуси.

Лекарите от Вътрешно отделение непрекъснато повишават следдипломната си квалификация чрез участие в разнообразни форми на научни събития и публикации.

 

 

 

Д-р Деница Денчева

Д-р Деница Денчева

Интернист, пулмолог

Д-р Славка Кацарова

Д-р Славка Кацарова

Пулмолог

Д-р Асен Клисаров

Д-р Асен Клисаров

Лекар, специалист Обща медицина

Д-р Лена Савова Заекова

Д-р Лена Савова Заекова

Интернист и нефролог

Апаратура

Отделението разполага с апаратура за функционално изследване на дишането. Работи в тясно сътрудничество с отделението по Образна диагностика, Микробиологичната лаборатория и Клинична лаборатория.

Контакти

Свържете се с нас!
Съгласен съм с условията за използване на сайта.