Спешно отделение

Модерно отделение с опитни специалисти

Отделението е с най-високото - трето ниво на компетентност, и в него се извършват в пълен обем всички спешни медицински дейности 24 часа в денонощието. В модерни условия, с помощта на най-съвременна високотехнологична медицинска и апаратура, се извършва прием и спешна терапия на пациенти, нуждаещи се от спешна медицинска помощ.

Спешното отделение в "Уни Хоспитал" е разположено в пристройка, архитектурно свързана с болницата с два удобни самостоятелни входа – един за линейки на Спешна помощ и друг – с директен достъп към хеликоптерната площадка на болницата за пациенти, докарани със санитарна авиация. 

Отделението функционално е разделено на зони в зависимост от тежестта на състоянието на пациента. В червената зона се извършва преглед и терапия на пациенти с пряко животозастрашаващи състояния и изискващи незабавна интервенция. Тази зона е с два поста – за преглед и терапия. В жълтата зона се насочват пациентите без нарушени основни жизнени функции, нуждаещи се от проследяване на състоянието или продължително наблюдение. В тази зона има възможност за 24-часово наблюдение на пациентите, тя разполага с пет поста за активно наблюдение. Всички пациенти са с мониторен контрол на основните жизнени показатели. В зелената зона се разполагат пациентите, които са с минимални увреди и състоянието им позволява отложен преглед и терапия. Тази зона е с три поста.

В отделението са разположени и обособени зони за деца, за спешни хирургични и травматологични манипулации, за пациенти, нуждаещи се от изолация и деконтаминация, за пациенти с психиатрични проблеми.

В Спешно отделение работят 12 лекари, от които пет със специалност „Спешна медицина“. В отделението се извършва обучение на специализанти и медицински специалисти.

 

 

 

 

Албуми

emergency2_230x155_crop_69a21950c4
Спешно отделение

Контакти

Свържете се с нас!
Съгласен съм с условията за използване на сайта.