Спешно отделение

Модерно отделение с опитни специалисти

Необходима информация при постъпване в Спешно отделение

Отделението е с най-високото - трето ниво на компетентност, и в него се извършват в пълен обем всички спешни медицински дейности 24 часа в денонощието. В модерни условия, с помощта на най-съвременна високотехнологична медицинска  апаратура, се извършва прием и спешна терапия на пациенти, нуждаещи се от спешна медицинска помощ.

Спешното отделение в "Уни Хоспитал" има два удобни самостоятелни входа – един за линейки на Спешна помощ и друг – с директен достъп към хеликоптерната площадка на болницата за пациенти, докарани със санитарна авиация.

Отделението функционално е разделено на зони в зависимост от тежестта на състоянието на пациента.

ВАЖНО: „Спешно състояние“ е „остро или внезапно възникнала промяна в здравето на човека, която изисква незабавна медицинска помощ.“

 

Диагностика и лечение в Спешно отделение

Пациентите попадат в зоната за триаж (класифициране на пациентите според спешността на състоянието) като самонасочили се или със съдействието на мобилните екипи на спешна медицинска помощ.

Приемът в Отделението става след извършване на медицинск триаж, според тежестта на състоянието на пациента.

Всички пациенти, попаднали в зоната на медицински триаж, се категоризират по приетите триажни скали, валидни за Спешно отделение, в зависимост от техните нужди:

  • В червената зона се извършва преглед и терапия на пациенти с пряко животозастрашаващи състояния и изискващи незабавна интервенция. Тази зона е с два поста – за преглед и терапия.
  • В жълтата зона се насочват пациентите без нарушени основни жизнени функции, нуждаещи се от проследяване на състоянието или продължително наблюдение. В тази зона има възможност за 24-часово наблюдение на пациентите, тя разполага с пет поста за активно наблюдение. Всички пациенти са с мониторен контрол на основните жизнени показатели.
  • В зелената зона се разполагат пациентите, които са с минимални увреди и състоянието им позволява отложен преглед и терапия. Тази зона е с три поста.

В отделението са разположени и обособени зони за деца, за спешни хирургични и травматологични манипулации, за пациенти, нуждаещи се от изолация и деконтаминация, за пациенти с психиатрични проблеми.

 

Висококвалифицираният екип на Спешно отделение реализира дейността си при взаимодействие с всички останали структури на лечебното заведение, изпълнявайки комплексен мултидисциплинарен диагностично-терапевтичен алгоритъм.

 

Принципите, от които се води екипът на Спешно отделение при осъществяване на дейността си са:

  • Достъп до медицинските дейности;
  • Избор на най-подходящото по вид и обем лечение за всеки конкретен пациент;
  • Своевременност на прилаганите диагностични и лечебни дейности;
  • Безопасност на прилаганото лечение;
  • Ефективност и ефикасност, включително степен на постигане на съотношение полза/риск;
  • Удовлетвореност.

 В Спешно отделение работят 12 лекари, от които пет със специалност „Спешна медицина“. В отделението се извършва обучение на специализанти и медицински специалисти.

 

Д-р Виолета Тодорова

Д-р Виолета Тодорова

лекар, специалист Спешна медицина

Д-р Дора Пройчева

Д-р Дора Пройчева

лекар, специалист Спешна медицина

Д-р Елисавета Иванова

Д-р Елисавета Иванова

лекар, специалист Вътрешни болести

Д-р Емилия Бадаланова

Д-р Емилия Бадаланова

Лекар, инфекционист

Д-р Росица Иванова

Д-р Росица Иванова

лекар, специалист Спешна медицина

Д-р Станислав Бадаланов

Д-р Станислав Бадаланов

Лекар, паразитолог

Д-р Йоан Панайотов

Д-р Йоан Панайотов

Лекар, специализант

Д-р Николай Недялков

Д-р Николай Недялков

Лекар, специалист Спешна медицина

Д-р Кеворк Баклаян

Д-р Кеворк Баклаян

Лекар

Д-р Ана Пенчева

Д-р Ана Пенчева

Лекар

Д-р Михаела Милушева

Д-р Михаела Милушева

Лекар

Албуми

emergency2_230x155_crop_69a21950c4
Спешно отделение

Контакти

Свържете се с нас!
Съгласен съм с условията за използване на сайта.