Лекари

Резюме

Д-р Савова-Чакърова е завършила медицина през 1982 година в МА-София. През 2004 година придобива специалност по Вътрешни болести.

Основни курсове и квалификации, завършени от д-р Савова-Чакърова са по хемодиализа, перитонеална диализа – 1986г в МА-гр.София

Д-р Савова-Чакърова има участия в конгреси, конференции и клинични изследвания.

През периода 1982 – 1983 година е работила като лекар в клиника по кардиология – Окръжна болница Разград, а от 1984 – 1986 година е назначена като лекар в ОХД-гр. Ботевград. През 1986 година работи като лекар към УМБАЛ „Св. Анна“ в отделение по хемодиализа, където има 30 години трудов стаж.

Специализации
Контакти

Лекарите от Отделение по диализно лечение