Лекари

Резюме

Д-р Георгиева завършва медицина през 1994 година. Придобива специалност по лъчелечение през 2008 година, има квалификация по "Здравен мениджмънт".

Д-р Георгиева е работила и като лекар, и като началник на КОЦ-Пловдив.

Специализации
Контакти