Лекари

Резюме

Д-р Кънчева завършва медицина през 2010 година. Придобива специалност по гастроентерология през 2018 година.

Работила е в УМБАЛ "Св. Иван Рилски" София, Първа УМБАЛ София.

Д-р Кънчева има редица публикации в медицински издания, както и участия в различни проекти.

Специализации
Контакти