Лекари

Резюме

Д-р Борислав Драгомиров Георгиев е специалист по вътрешни болести и гастроентерология. Завършва медицина през 1982 г. в Медицинска академия, гр. София. Придобива специалност вътрешни болести през 1986 г. в Академията, а през 1991 г. - специалност гастроентерология във ВМИ – Пловдив.

Работил е в ДКЦ-II и УМБАЛ „Каспела“ Пловдив.

Д-р Драгомиров има специализации по:

  • Интервенционална горна и долна ендоскопия.;
  • Интервенционална ехография;
  • Конвенционална ехография (Абдоминална ехография и повърхностни структури);
  • Холецистопанкреатография.
Специализации
Контакти