Лекари

Резюме

Д-р Ганева завършва медицина през 1996 година. Придобива специалност по анестезиология и интензивно лечение през 2006 година. Работила е в МБАЛ „Пловдив“, Национална кардиологична болница – София, МБАЛ City Clinic – кардиологичен център, МБАЛ Люлин – София, УМБАЛ „Пирогов“, RMO International Healthcare LLP – RMO, UK.

Д-р Ганева има придобити допълнителни обучения:

  • Курс по кардиоанестезиа в Университетска болница Klinikum Oldenburg, Германия;
  • Индивидуален курс по трансторакална и трансезофагеална ехокардиография за нуждите на интензивното лечение – Национална кардиологична болница – София;
  • Курс за приложение на методи за продължителна бъбречно-заместителна тепария за интензивно лечение;
  • Правоспособност за извършване на дейност с йонизиращи лъчения – 1 ниво;
  • Курс по детска анестезиология и интензивно лечение;
  • Курс по традиционни акушерски умения;
  • Европейско перинатално училище;
  • Курс по класическа хомеопатия.
Специализации
Контакти