Лекари

Резюме

 

▪ Завършва Медицински Университет - София през 1995 г.

▪ Работи като лекар-ординатор в Благоевград от 1996 - 2000 г.

▪ От 2000 - 2012 г. е асистент, старши асистент и главен асистент по инфекциозни болести към МУ- София. Дългогодишен преподавател по инфекциозни болести на студенти по медицина и дентална медицина от Медицински Университет - София и на студенти от Медицински Колеж - София

▪ Републикански консултант по инфекциозни болести 2011- 2012 г.

▪ От 2000 г. - 2008 г. работи в Клиника по инфекциозни, паразитни и тропически болести -Университетска МБАЛ"Св. Ив. Рилски" София

▪ От 2008 - 2015 г. е част от екипа на Университетска СБАЛИПБ "проф. Ив. Киров" (Инфекциозна болница) София, Отделение за лечение на вирусни хепатити и чревни инфекции

▪ От 01.06.2012 - 01.03.2015 г. специализира вирусология във ВМА -София,  Вирусологична лаборатория

▪ Участвала е в научни конгреси и конференции, има над 20 публикации в български и международни специализирани научни списания

▪ Професионален опит - здравеопазване, академично образование, инфекциозни болести, вирусология

Д-р Анелия Гоцева, дм има признати специалности по:

  • Инфекциозни болести
  • Вирусология
  • Магистър по Здравен мениджмънт от МУ- София

 

Специализации
Контакти

Лекарите от Вирусологична лаборатория