Лекари

Резюме
Д-р Регина Хатър, дм е специалист по пластично-възстановителна и естетична хирургия с призната специалност от Европейския борд по пластична, реконструктивна и естетична хирургия EBOPRAS и е в неговия списък с доверени европейски специалисти (виж тук). Тя има призната специалност по пластична хирургия и от Френския колеж по пластична хирургия C.F.C.P.R.E. (College Francais de Chirurgie Plastique, Reconstructrice et Esthetique), сертифициращ чуждестранни специалисти. Притежава професионална квалификация по здравен мениджмънт.
 
През ноември 2022 година е избрана за председател на Българската Асоциация по Пластична, Реконструктивна и Естетична Хирургия (БАПРЕХ).
 
Д-р Хатър има научно-образователна степен „доктор” в областта на пластично-възстановителната и естетична медицина,  а темата на дисертационния труд е в областта на регенеративната хирургия, а именно приложението на автоложната трансплантация на мастна тъкан (липофилинг). Тя е автор на множество публикации и има участия в български и международни конференции.
 
Езици: английски, френски и арабски.
 
Специализации
Контакти

ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
09:00ч. - 17:00ч.

+359 889 813 983 – Д-р Р. Хатър, дм

Email: reginakhater@gmail.com