Лекари

Резюме

Д-р Петров е с общ трудов стаж като лекар 6 години и 6 месеца, от които 6 месеца е лекар ординатор в ДКЦ „Перник“, 2 години в КМЕЗД, УМБАЛ „Царица Йоанна“ – докторант по тема „Съвременни диетологични подходи при редукция на сърдечно-съдовия риск“, 4 години Клиника по вътрешни болести, УМБАЛ „Св. Анна“-София – 2 години като лекар ординатор в Кардиологично отделение, 2 години като лекар специализант по вътрешни болести в Отделение по вътрешни болести.

Понастоящем специализира „Вътрешни болести“.

Д-р Петров е част от екипа на "Уни Хоспитал" от края на 2017 г.

Специализации
Контакти

0357 88 574

0357 88 575

Лекарите от Клинична лаборатория