Лекари

Резюме

Проф. Веселина Михайлова завършва медицина в МУ-София. В продължение на 9 години работи в отделението по  хирургия на болницата в град Троян. След спечелен конкурс започва като асистент в Клиника по детска хирургия в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". След защитена кандидатска дисертация, получава научно звание "Доцент", а впоследствие, след защитена докторска такава - "Професор".

В продължение на 10 години е завеждащ Отделение по детска гръдна хирургия, след което е началник на Втора детска хирургична клиника. След пенсионирането си живее 10 години в Англия. 

През 2016 г. постъпва на работа в Отделение по гръдна хирургия на МБАЛ "Уни Хоспитал". 

Има публикувани 85 научни статии в български и европейски медицински списания. 

Притежава специалности - Хирургия, Анестезиология, Гръдна хирургия, Детска хирургия.

Специализирала е в Москва и Барселона. 

Владее английски, френски и руски език.  

 

 

Специализации
Контакти