Спешна помощ

Спешна помощ

24 часа в денонощието спешна медицинска помощ в спешния център на болницата

Висококвалифицираният екип от медицински специалисти осигурява 24-часова спешна помощ.
Възможност за реанимационен транспорт на болни в тежко състояние.

• Оказване на спешна медицинска помощ на заболели и пострадали лица;

• Предоставяне на специализиран спешен транспорт на пациенти, донори и органи, кръв, кръвни съставки и апаратура, републикански консултанти за оказване на спешна медицинска помощ;

• Осъществяване на обучение на специализанти по спешна медицина.

Адрес

гр. Панагюрище, ул. Георги Бенковски № 100 ПК 4500

Телефон за записване на час 0357 88 581, 0357 88 582
Работно време

24-часов непрекъснат режим на работа