2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

1 декември - Световен ден за борба с ХИВ/СПИН

1 декември - Световен ден за борба с ХИВ/СПИН 1 декември - Световен ден за борба с ХИВ/СПИН
1 декември - Световен ден за борба с ХИВ/СПИН

В "Уни Хоспитал" всеки може да провери актуалния си ХИВ статус

По инициатива на СЗО от 1988 г. на 1 декември традиционно всяка година се отбелязва Световния ден за борба с ХИВ/СПИН (HIV/AIDS). Международният символ на борбата с този вирус е червената панделка, която е израз на солидарността към всички хора, инфектирани с ХИВ, които имат нужда от съпричастност и обществена подкрепа. Броят на заразените в световен мащаб е около 40 млн., като най-голям е в Африка, Азия и Латинска Америка. 90% от новорегистрираните случаи в България са се инфектирали по сексуален път, като от тях 53% при хомо/бисексуален контакт, сочат данните на „Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ към МЗ. От началото на годината у нас са открити нови 193 случая на ХИВ, като действителният брой на заразените значително надвишава този на официално регистрираните серопозитивни, които към ноември 2016 г. са 2460. Близо 30% от новорегистрираните са млади хора на възраст под 29 г, като се запазва тенденцията броят на мъжете да превишава четири пъти този на жените.

Какво трябва да знаем за ХИВ/СПИН?

HIV е вирус на човешкия имунен дефицит, чието откриване е свързано с името на френския вирусолог Люк Монтание. ХИВ атакува имунната система на човека и като резултат от настъпилия имунен дефицит се развиват различни по тежест инфекции. Естественият ход на ХИВ – инфекцията е бавен, но прогресивен и преминава през три основни етапа. Първоначалният период на т.нар. първична или остра ХИВ- инфекция се последва от латентна или асимптомна фаза. СПИН е последният краен стадий в клиничната еволюция на ХИВ-инфекцията. Във фазата на разгърнат СПИН са налице общи клинични прояви, които могат да бъдат индикация за наличие на ХИВ-инфекция, като например продължително неясно температурно състояние, редукция на тегло, увеличени лимфни възли и др. Развиват се и различни неоплазми и опортюнистични инфекции, които определят неблагоприятния изход (най-често туберкулоза, вирусни и микотични инфекции, паразитози).

От 1996 г. (в България от 1999 г.) се провежда ефикасна поддържаща комбинирана антиретровирусна терапия (HAART), която води до намаляване количеството на вирусните копия в кръвта. Редовният ѝ прием забавя прогресията на болестта и подобрява качеството на живот на хората, живеещи с ХИВ.

През 1985 г. Франция разрешава пускането в продажба на първия тест за СПИН. В клиничната практика е утвърден диагностичен алгоритъм за детекция на ХИВ-инфекция. Най-използвани в рутинната вирусологична диагностика са серологичните методи на изследване. Всеки може да се зарази с ХИВ, затова нека бъдем толерантни към проблемите на хората, живеещи с ХИВ/СПИН.

Всеки един човек може да провери актуалния си ХИВ статус. Вирусологична лаборатория на МБАЛ „Уни Хоспитал“ разполага с модерна високотехнологична апаратура за диагностика на ХИВ, базирана на ELFA технология, която осигурява отлична чувствителност и специфичност на резултата. Използва се автоматизиран комбиниран диагностичен тест (антиген-антитяло, HIV Duo Quick). Резултатите от изследването се получават в рамките на работния ден.

 

Д-р Анелия Гоцева,

Началник на Вирусологична лаборатория