2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

18 ноември – Европейски ден на антибиотиците

18 ноември – Европейски ден на антибиотиците 18 ноември – Европейски ден на антибиотиците
18 ноември – Европейски ден на антибиотиците

Резистентността към антибиотиците е "най-голямата заплаха в модерната медицина", според страните членки на ООН

18 ноември е определен от парламента на Европа и Европейската комисия за Ден на рационална употреба на антибиотиците. Инициативата е в отговор на все по-задълбочаващия се проблем с антибиотичната резистентност, чиято поява и разпространение се дължат на първо място на тяхната неправилна и прекомерна употреба.

Антибиотиците – едно от постиженията на 20.в, довели да съществено намаляване на броя на смъртните случаи, причинени от широко разпространени в миналото и често смъртоносни инфекциозни агенти, днес поради неподходящото им използване в хуманната и ветеринарна медицина, са причина за появата и разпространението на резистентни микроорганизми, което води до липсата на ефект от лечението.

Въпреки наличното разнообразие на редица антибиотици, бързата поява и скоростното разпространение на резистентността на бактериите не могат да се компенсират с разработването на нови поколения антимикробни средства. Тенденцията към откриване на нови антибиотични молекули прогресивно намалява през последните 25 години.

Осъзнавайки сериозността на проблема през септември т.г. на среща на високо равнище всичките 193 страни членки на ООН подписват декларация за борба с „най-голямата заплаха в модерната медицина“ – резистентността към антибиотиците.

Споразумението е постигнато преди Общото събрание да се събере за да обсъди заплахата от резистентност към антибиотици – четвъртият здравен проблем. До момента само три здравни проблема са били предмет на обсъждане на високо равнище в Общото събрание: СПИН, Ебола и незаразни болести.

На всеки две години организации, включително агенции на ООН, ще представят нова информация на Генералния секретар как върви борбата срещу резистентността на бактериите.

Кои са основните заплахи от увеличаването на бактериалната резистентност?

  • полирезистентните бактерии оцеляват в присъствието на антибиотика и дори се размножават, което води до по-продължително заболяване или дори до летален изход;
  • инфекциите, предизвикани от резистентни бактерии, изискват по-продължително лечение, както и по-скъпи антибиотици, които могат да предизвикат по-тежки нежелани реакции;
  • продължителното антибиотично лечение увеличава икономическите разходи на болниците, свързани с удължения болничен престой и скъпо лечение;
  • неповлияващи се от действието на антибиотиците, полирезистентни бактерии, създават недоверие на хората към болниците и км класическите методи на лечение.

На този ден – 18 ноември 2016 г. Лабораторията по клинична микробиология на МБАЛ „Уни Хоспитал“ Панагюрище отправя своя призив:

  • Използвайте антибиотиците само след лекарско предписание. Не провеждайте самолечение.
  • Микробиологичното изследване дава нужната информация за точния причинител и правилното антибиотично лечение;
  • Антибиотиците не са антипиретици. Те действат само срещу бактериални инфекции и следва да се прилагат само в такива случаи.

Д-р Марияна Ашикян,

Началник на Микробиологична лаборатория