2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Екип на МБАЛ „Уни Хоспитал“ приложи уникална техника при операция

Екип на МБАЛ „Уни Хоспитал“ приложи уникална техника при операция Екип на МБАЛ „Уни Хоспитал“ приложи уникална техника при операция
Екип на МБАЛ „Уни Хоспитал“ приложи уникална техника при операция

Екипът от специалисти вече планира следващата подобна хирургична интервенция

Уникална техника приложи екип от МБАЛ „Уни Хоспитал“ при операцията на възрастен мъж с нормотензивна хидроцефалия.

Стандартната хирургична интервенция предвижда поставянето на клапна система, докато в панагюрската болница е приложена лапароскопска техника за поставянето на перитонеалния катетър – практика, непозната в страната. Предимствата на безкръвната операция са намаляване времето за поставяне на катетъра, максимално минимизиране на риска от инфекции, малкият разрез. Неврохирургът д-р Дафина Генова, лапароскопистът д-р Николай Радулов и анестезиологът д-р Тодор Бургуджиев споделиха, че лапароскопската техника позволява точното поставяне на катетъра, което при обикновена операция е трудно постижимо, както и съхраняването на естетичния вид на пациента. Екипът от специалисти вече планира следващата подобна операция.

Една от основните цели на „Уни Хоспитал“ е комплексният подход при лечението на болните с помощта на мултидисциплинарни екипи.