2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

МБАЛ „Уни Хоспитал“ ще бъде открита официално на 11 юни

МБАЛ „Уни Хоспитал“ ще бъде открита официално на 11 юни МБАЛ „Уни Хоспитал“ ще бъде открита официално на 11 юни
МБАЛ „Уни Хоспитал“ ще бъде открита официално на 11 юни

Инвестицията от над 90 млн. лв е най-голямата в българското здравеопазване за последните 25 години

Официалното откриване на МБАЛ „Уни Хоспитал“ ще е на 11 юни.

Инвестицията в  модерния многопрофилен медицински комплекс с високотехнологичен център за лъчелечение от над 90 милиона лева е най-мащабната за българското здравеопазване през последните 25 години и заради нея „Асарел-Медет“ АД и „Асарел Панагюрище Здраве“ АД получиха голямата награда „Инвеститор на годината“ за 2015 година от Българската агенция за инвестиции и сертификат от Министерство на икономиката за „Инвеститор Първи клас“. Този проект бе реализиран като публично-частно партньорство между Община Панагюрище, „Асарел-Медет“ АД, привлечени от дружеството инвеститори и десетки лекари и медицински специалисти от региона и страната.

Модерният медицински комплекс разполага с 19 стационарни и 8 диагностични отделения, оборудвани с техника от последно поколение, която е уникална не само за България, но и за Югоизточна Европа. В болницата работят над 700 души медицински и немедицински персонал, в чието обучение и развитие ежегодно ще се инвестират над 400 хил. лв.

Нашият девиз е „Всичко за здравето под един покрив“ и отразява уникалния ни комплексен и интердисциплинарен подход към пациента – от профилактиката и диагностиката до лечението, рехабилитацията и дългосрочните грижи.