2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Най-модерната онкология в България прие първите си пациенти

Най-модерната онкология в България прие първите си пациенти Най-модерната онкология в България прие първите си пациенти
Най-модерната онкология в България прие първите си пациенти

Успешно лечение с двата супермодерни линейни ускорителя имаха първите пациенти с онкологични заболявания

Отделението по лъчелечение на МБАЛ „Уни Хоспитал“ в Панагюрище започна своята дейност. Успешно лечение с двата супермодерни линейни ускорителя имаха първите пациенти с онкологични заболявания.

Мултимодалните линейни ускорители в „Уни Хоспитал“ са последно поколение TrueBeam STX с приставка Edge. Линейните ускорители осигуряват суперпрецизно въздействие върху туморите при максимално щадене на здравите тъкани.

Отделението по лъчелечение в болницата в Панагюрище разполага с 30 легла в стационар, 2 приемно-консултативни кабинета и регистратура за прием на пациентите. В отделението работят 6 лекари, от които 4 със специалност „Лъчелечение“ и един със специалност „Онкология“, 5 физици, 10 рентгенови лаборанти и 8 медицински сестри.