2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Ноември – Световен месец за борба с рака на простата

Ноември – Световен месец за борба с рака на простата Ноември – Световен месец за борба с рака на простата
Ноември – Световен месец за борба с рака на простата

Ракът на простата е единственият, който може да бъде „изпреварен“

От години месец ноември е определян за борба с проблемите на мъжкото здраве. Много представители на силния пол си пускат мустаци в знак на съпричастност и за да припомнят, че мъжествеността не е пречка за профилактичната грижа.

Ракът на простатата през последните години заема все по-челни позиции в класациите за честота на раковите заболявания сред мъжете, като обикновено е посочван на първо  място за най-често срещания рак сред мъжете.

Симптомите са много слаби, неспецифични, а често дори и липсващи. Затова активното търсене на рака е сред мъжете над 50 години. За разлика от други заболявания тук има два основни показателя, които могат да насочат лекарите към диагноза – повишен ПСА и ректално туширане.

Ракът на простата е единственият, който може да бъде „изпреварен“, подчерта доц. Цветин Генадиев, началник на Клиниката по урология в „Уни Хоспитал“, допълвайки че от изключително значение за ранното му диагностициране са ежегодните профилактични прегледи при уролог. Изследването на ПСА е бърз и достъпен начин за отсяване (скрининг) на рисковата група от мъжете, защото повишаването му често е първата и единствена “сигнална лампичка”, която алармира за евентуален риск от рак.

При съмнение за рак при повишен ПСА или туширане, пациентът се насочва към единствения начин за сигурно поставяне на диагноза – простатна биопсия.

Дейността на клиниката в болницата в Панагюрище има за цел комплексен подход при диагностика и лечение на урологичните заболявания с приоритет простатна жлеза. Лечението на рака на простатата се определя от два основни фактора – стадия на развитие към момента на откриването и степента на злокачественост на диагнозата.

Видовете лечение на рака на простата могат да бъдат: активно наблюдение, оперативно премахване на простатата (радикална простатектомия), брахитерапия, лъчелечение и хормонално лечение. Целта на лечението може да бъде пълно излекуване (радикално) или ако това не е възможно – поддържащо (палиативно).

Доц. Генадиев акцентира, че пълно излекуване може да се постигне при рано поставена диагноза. Нещо повече - запазва се и качеството на живот след минималноинвназивно лечение. Такива методи са така наречените безкръвни операции - лапароскопски и робот асистирани, както и лъчелечението и брахитерапията на простатната жлеза. Съществуват и други методи, като те са предимно в етап на проучване. В Клиниката по урология на "Уни Хоспитал" пациентите могат да получат комплексно диагностициране и предложение за лечение чрез лапароскопия или лъчетерапия. Пациентите се подлагат на цялостна диагностика и получават обсъждане на възможните методи за лечение с техните предимства и странични ефекти. Лапароскопската радикална простатектомия е стандартизирана в практиката на урологичния екип, който е въвел този метод в нашата страна през 2005 година.