2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

„Уни Хоспитал“ работи по клиничните пътеки на 35 медицински специалности

„Уни Хоспитал“ работи по клиничните пътеки на 35 медицински специалности „Уни Хоспитал“ работи по клиничните пътеки на 35 медицински специалности
„Уни Хоспитал“ работи по клиничните пътеки на 35 медицински специалности

Свръхмодерната болница разполага с уникална техника и предлага комплексно лечение

МБАЛ „Уни Хоспитал“ в град Панагюрище осъществява прием и лечение на пациенти при условията на Националната здравноосигурителна каса по всички 35 медицински специалности в клиниките и отделенията си, съгласно разрешително за осъществяване на медицинска дейност от Министерство на здравеопазването.

Свърхмодерната болница, която бе официално открита през юни, има отлична материална база, уникална за страната апаратура и водещи специалисти, което я превръща в едно от най-предпочитаните лечебни завадения в региона и страната. Медицинските специалности, одобрени от здравното министерство на „Уни Хоспитал“, са в 19 клиники и отделения, и 8 диагностични структури.

„В „Уни Хоспитал“ сме определили ясна цел - всичко в името на пациента. Затова днес уверено можем да кажем, че условията, създадени при нас, са отлични, и търсещите помощта ни пациенти могат да бъдат спокойни“, заяви управителят д-р Лучия Добрева. Тя подчерта, че за пациентите е осигурено комплексно медицинско обслужване – от профилактиката, през диагностиката и лечението, до рехабилитацията и продължителните грижи.

 „Уни Хоспитал“ извършва диагностика и лечение по 224 клинични пътеки и 42 клинични и амбулаторни процедури по следните медицински специалности: вътрешни болести, нефрология, гастроентерология, пневмология и фтизиатрия, ендокринология и болести на обмяната, кардиология, медицинска онкология, лъчелечение, анестезиология и интензивно лечение, хирургия, съдова хирургия, гръдна хирургия, неврохирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия, детска хирургия, ортопедия и травматология, урология, акушерство и гинекология, неонатология, ушно-носно-гърлени болести, педиатрия, нервни болести, нуклеарна медицина, физикална и рехабилитационна медицина, клинична лаборатория, клинична имунология, образна диагностика, спешна медицина, обща и клинична патология, микробиология, вирусология, трансфузионна хематология, кожни и венерически болести, клинична алергология и клинична токсикология.

Всички здравноосигурени пациенти с направление за хоспитализация се лекуват при условията на НЗОК.

 

За контакти:

гр. Панагюрище, ул. Георги Бенковски № 100 ПК 4500

Телефон за записване на час: 0357 88 581, 0357 88 582

Работно време: 24-часов непрекъснат режим на работа е-mail: uni@unihospitalbg.com www.unihospitalbg.com  

 

За допълнителна информация:

д-р Михаил Михайлов - ръководител „Маркетинг и комуникации“

Марина Тричкова - експерт „Връзки с обществеността“

е-mail: press@unihospitalbg.com

тел: 0357 88 539, 0357 88 515