2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

От ръководството на „МБАЛ-Уни Хоспитал“ ООД, гр. Панагюрище

До Кмета на Община Панагюрище,

Инж. Никола Белишки,

 

Копие до Управителя на ВиК, гр. Панагюрище,

Инж. Марин Вулев,

 

Копие до Директора  на ОП „ ЧИСТОТА“, гр. Панагюрище

Г-жа Тодорка Немска

 

 

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

 

от

 

Ръководството на „МБАЛ-Уни Хоспитал“ ООД, гр. Панагюрище

 

               Уважаеми господин Белишки,

 

            Искаме сърдечно да Ви благодарим за цялостната своевременна и адекватна организация при аварийното снабдяване на „МБАЛ-Уни Хоспитал“  с вода.

Благодарим на г-н Вулев и г-жа Немска за навременната и коректна информация относно аварийният режим, както и осигуряването с водоноски за дейността на отделението по хемодиализа.

            Благодарение на нашите съвместни усилия болница „Уни Хоспитал“ успя да се справи със сериозното предизвикателство от липсата на вода и възникване на тежки вътреболнични инфекции.

 

С уважение: 

Доц. Д-р Силви Кирилов д.м

УПРАВИТЕЛ „МБАЛ-УНИ ХОСПИТАЛ“