2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Благодарствено писмо до отделението по Анестезиология и интензивно лечение

Благодарствено писмо до отделението по Анестезиология и интензивно лечение Благодарствено писмо до отделението по Анестезиология и интензивно лечение
Благодарствено писмо до отделението по Анестезиология и интензивно лечение благодарствено писмо

До началник отделение по Анестезиология и интензивно лечение на "МБАЛ-Уни Хоспитал"

Поздравителните адреси са равносметка за добре свършена работа. Подарък за лекарите, медицинския екип, за уменията на професионалистите в "МБАЛ-Уни Хоспитал", когато лекуват тежко болни пациенти. Отделението по Анестезиология и интензивно лечение е едно от тях. Д-р Тодор Бургуджиев, началник на отделението, заедно със своите колеги помага компетентно, с внимание и човешко разбиране на Лука Топалов.