2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Чревните инфекции са широко разпространени

Чревните инфекции са широко разпространени Чревните инфекции са широко разпространени
Чревните инфекции са широко разпространени

Най-честите причинители са вируси

Начинът на заразяване е свързан с т.нар. контактно-битов път на предаване на инфекцията и съответно фекално-орален механизъм, посредством консумация на контаминирана вода и хранителни протукти. Боледуват всички възрастови групи, но преимуществено се засяга детската възраст. Ротавирусните, норовирусните и ентеровирусните гастроентерити са сред най-честите причинители на остра инфекциозна диария. Обичайно диарията се съпровожда и от други симптоми - повишаване на температурата, гадене, повръщане, коремни болки. Последиците за организма са резултат от развитието на симптоми на дехидратация (обезводняване), което в определени случаи може да наложи болнично лечение.

Лаборатория Вирусология на МБАЛ Уни Хоспитал извършва вирусологични изследвания (бърз хроматографски имунотест) за откриване на причинители на вирусни чревни инфекции:

■ доказване на ротавируси във фекална проба

■ доказване на норовируси във фекална проба

■ доказване на ентеровируси във фекална проба

 

Резулатите се получават бързо, в рамките на работния ден (обичайно за 30 мин.). Лаборатория Вирусология работи от понеделник до събота включително. Телефон за информация + 359 35788 573.