2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Интервю на управителя на "МБАЛ-Уни Хоспитал" доц. д-р Силви Кирилов пред панагюрския вестник "Време 2001"

Интервю на управителя на "МБАЛ-Уни Хоспитал" доц. д-р Силви Кирилов пред панагюрския вестник "Време 2001" Интервю на управителя на "МБАЛ-Уни Хоспитал" доц. д-р Силви Кирилов пред панагюрския вестник "Време 2001"
Интервю на управителя на "МБАЛ-Уни Хоспитал" доц. д-р Силви Кирилов пред панагюрския вестник "Време 2001"

72 % е средната използваемост на болничните легла в МБАЛ „Уни хоспитал“

Няма съкращения и финансови затруднения. В помощ е „Асарел-Медет“ АД

Какви са перспективите пред МБАЛ „Уни хоспитал”, която ръководите, доц. Кирилов?

– „МБАЛ- Уни Хоспитал“ е една от най-модерните болници в България. Никой не се съмнява в това. Съвременната болнична дейност изисква бързо взимане на решения, добра координация на звената, системна и коректна диагностика и лечение отговарящо на добрите практики. Целият процес е свързан с перспективата за утвърждаване на доброто име и налагането на практики по европейските стандарти. Имиджът е комплексен. Както на отделния специалист, така и на цялата болница. Всеки ден работим за тези критерий. 

Доц. д-р Силви Кирилов д.м.; управител на „МБАЛ – Уни Хоспитал“

 Завършва медицина през 1974 година в София. През 1982 г. придобива специалност урология. От 1975 г. – 1976 г. е лекар в окръжна болница Монтана – ОАРИЛ. От 1977 г. – 2002 г. е асистент, старши, главен и главен административен асистент на Катедрата по урология МБАЛ „Александровска“ ЕАД. От 2003 г – 2005 г. е прокурист и изпълнителен директор на МБАЛ „Александровска“ ЕАД. От 2007 г. – 2009 г. е Изпълнителен директор на МБАЛ „Доверие” и ДЗОФ „Европа” АД. 2005 г. – 2006 г. завършва Здравен мениджмънт и придобива научна степен Доктор – Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията. 2009 г. – доцент по урология. От 2011 г. – 2013 г. е изпълнителен директор – агенция по трансплантация.

 Как става това?

– С много постоянство и професионализъм. Крайната цел е да се наложат иновативни методики за диагностика и лечение на социално значими заболявания. Не по-малко важно е и развитието на съвременни диагностични методи.

Техниката днес е в услуга на пациентите. В много случаи прецизната диагностика води до адекватно лечение на много тежки заболявания. Така е в цял свят и тук в „МБАЛ-Уни Хоспитал“. Разполагаме с два линейни ускорителя за лъчелечение. Те са по-висок клас от наличните в турските болници.

 Дайте ни малко числови данни. Например каква е пълняемостта на леглата, къде е голямото натоварване, идват ли и външни пациенти и т.н.

– Работата в „МБАЛ-Уни Хоспитал” е интензивна. Използваемостта на леглата е средно 72-75 %. Трябва да дойдете в ранните часове и да видите, колко хора чакат за преглед, идват на консултации, обаждат се всеки ден с различни въпроси до болничното заведение. Става дума за здраве. Натоварени са Гастроентерология, Вътрешно отделение, Онкология, Лъчетерапия, Нуклеарна медицина, Анестезиология, Клиника по Съдовата хирургия. Обща хирургия, Кардиология, Неврология и др. За Ваша информация, близо 63 % пациенти в отделението по Медицинска онкология не са от региона, а в другите отделения, пациентите от цяла България са близо 50 %.

Какъв е екипът специалисти?

– Лекарите в „МБАЛ-Уни Хоспитал“ са към 180 души, 110 от тях са със специалност, 34 са с две специалности, с три специалности са двама лекари, а с четири – един лекар. Хабилитирани са 10 специалисти. Близо 400 са специалистите по здравни грижи, медицински сестри, акушерки, лаборанти, рехабилитатори и санитари. Това е добър кадрови потенциал. От понеделник (само за Вашия вестник да кажа) при нас идва нов гастроентеролог от Токуда в София. Подчертавам пред обществеността на Панагюрище и на тези, които идват от цяла България, че тук работят достатъчно добри специалисти, дори има такива, които в страната са единици. Например, специалистът по радиационна химия. Да обобщим – разполагаме с достатъчен брой специалисти, владеещи класически и иновативни методи на работа и най-вече работят със съвременни технологии. А това е мечта, все още на много лекари в България.

 Очаква ли се откриване или закриване на отделения?

– Всеки се вълнува от този въпрос. Откриването и закриването на болнични структури е в компетентността на Съвета на директорите и санкциите на Министерството на здравеопазването. Това е възможно след задълбочен анализ – заболеваемост, хоспитализация, рентабилност, маркетингово проучване, приходи. Важна е оценката на кадрите, цялостното развитие, оборудването, воденето на финансово икономически анализ. Всичко, което Ви изредих са комплексни константи, които се обединяват и контролират от цялостната нормативна дейност в държавата.

Няма да има закриване на отделения.

Това е и доброто на тази болница, да има клиники и отделения, които си взаимодействат на едно място. Имаме още много идеи за развитие на иновативни дейности.

 Каква е ситуацията в Медицинския център след подписването на договор с НЗОК? Сега първичните прегледи безплатни ли са когато е налично направление?

– Да, безплатни са. Медицинският център, след подписване на договора със Здравната каса, приема пациенти, според графика на лекари специалисти. Разширява дейността на прегледите, които са с направления 3, 3а, 4 и 8а. Пациентите се преглеждат като заплащат потребителска такса, според изследват се и получават помощ.

 Споменава се за иновативност в обслужването …

– Да започнем първо с психологичната подкрепа. Тя е важна за

цялостната кондиция на пациента и близките. Имаме психолози в Онкоцентъра, има и психолог в детското отделение. Обръщаме специално внимание, как да поднесем информацията, как да уведомим близките при тежки случаи. Работим в болница и тук за съжаление понякога има лоши прогнози и резултати. Но фокусът е насочен към психологическото равновесие на пациента и близките. Процесът започва от регистратурата и завършва с изписването. Хората разчитат на благата дума, на усмивката, на подадената ръка, на съчувствието. Сложен е механизмът на общуване, понякога дори непредвидим.

 Обучени ли са специалистите за работа с „високата” техника?

– Много от специалистите са дошли тук след стриктен подбор. Изискванията непрекъснато растат. Добрият лекар е конкурентноспособен и има възможности да работи навсякъде. Ние подаваме ръка на младите лекари. Те са важни за болницата, защото страната има нужда от специалисти, които да лекуват в бъдеще. Те са всеобщо богатство и задължение на системата да ги квалифицира. А при нас имат отлични възможности за реализация. Не искам да цитирам имената им, за да не пропусна някого. Но тук няма лекар, който да не си върши професионално работата.

Говори се за съкращения „на всякакъв персонал”?! Впрочем, рентабилно ли е като търговското дружество – болница?

– Още е рано да се прави оценка на финансовите резултати на болницата, но като структура

няма финансови затруднения, благодарение на основни акционер на болницата „Асарел-Медет” АД. Те одобряват стратегията и политиката за развитие и подкрепят организационно, кадрово и финансово болницата. болниците в България са регистрирани по търговския закон и тук няма никаква сензация. Това е нормативно изискване.

 А относно съкращенията?

 – Съкращения в момента няма. От моето идване досега не съм съкратил нито един лекар. Някой ако реши да си тръгне, никой не може да го спре. Напуснали има, но те са по собствено желание. Има неподновяване на трудови договори, но това са нормални практики в една структура.

 Преди малко в редакцията дойде дама, която ме посъветва да попитам дали често ви се налага да транспортирате пациенти към други болници.

– Няма връщане на болни. В „МБАЛ-Уни Хоспитал” няма отделение по Кардиохирургия, отделение Уши, нос и гърло и отделение за очни заболявания. Съответно не се приемат и пациенти. Прави се амбулаторен преглед, но пациенти но не се оставят на лечение. Всички други клиники и отделения работят по Здравна каса.

 Не ви ли е много администрацията?

– Нито една частна структура в България не си позволява раздут административен щат. Не прави изключение и „МБАЛ-Уни Хоспитал“.

 

Въпросите зададе

Веселина Велчева