2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

„МБАЛ - Уни Хоспитал” организира семинар на тема: “КУ-ТРЕСКА - актуално заболяване и днес”

„МБАЛ - Уни Хоспитал” организира семинар на тема: “КУ-ТРЕСКА - актуално заболяване и днес” „МБАЛ - Уни Хоспитал” организира семинар на тема: “КУ-ТРЕСКА - актуално заболяване и днес”
„МБАЛ - Уни Хоспитал” организира семинар на тема: “КУ-ТРЕСКА - актуално заболяване и днес” ku treska

Семинарът ще се проведе в залата на лечебното заведение, 7-ми етаж, на 02 декември 2017г. от 10.00 часа. По-голяма епидемия на това заболяване в България е регистрирана през месец май 2004 г. в Ботевград и околните селища. Засегнати са повече от 200 души с клинични признаци на респираторен синдром. Най-големият взрив до момента в България е регистриран към края на 1992 г. и началото на 1993 г. в Панагюрище и последващ с най-голям брой заболели хора от Ку-треска от м.април до м.юни 1995г.

Ку-треска (Q fever) е зооантропоноза (заболяване разпостранено сред животни и хора), остро инфекциозно заболяване, което спада към групата на рикетсиозите.  Причинява се от микроба Коксиела бърнети ( Coxiella burnetii ). Протича най-често със засягане на белия дроб, но може да има разнообразна клинична изява и механизми на предаване. Ку-треската проявява сезонност и се наблюдава във всички региони на страната (районите на Ихтиман и Елин Пелин на запад, Стара Загора на юг, Благоевград в югозападна, Враца в северозападна и Варна в североизточна България).
 
Заболяването започва като грипна епидемия с повече от 2000 случаи на остри респираторни заболявания, кашлица и бронхопневмония. Повечето от пациентите не са били заети в селското стопанство или в преработката на животински продукти. Серологичното изследване на домашни животни показва, че 26% от козите и 28% от овцете са серопозитивни. Резултатите показват, че заболяването е с ендемичен характер за района на града и е с изразена сезонност (пролетна проява), като източник са животните.