2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

„МБАЛ-Уни Хоспитал“ разполага с най-модерния 3D апарат за изследване на млечна жлеза

„МБАЛ-Уни Хоспитал“ разполага с най-модерния 3D апарат за изследване на млечна жлеза „МБАЛ-Уни Хоспитал“ разполага с най-модерния 3D апарат за изследване на млечна жлеза
„МБАЛ-Уни Хоспитал“ разполага с най-модерния 3D апарат за изследване на млечна жлеза 1 2

Апаратурата осигурява анализ и отчитане на образа с всеобхватни инструменти за преглед на данни.

Спомага за споделяне на образи между потребителите с цел обучение, втори преглед и лекарско мнение. „Уникалното на апарата е, че прави автоматично сканиране - каза д-р Юрий Стоянов, началник на отделение по Гръдна хирургия. Това дава възможност за сумарен образ, който може да бъде редактиран и преглеждан с помощта на напречни сечения или срезове на триизмерните данни, допълни той. Образите се получават от конвертиране на различни проекции на лъчите от ехографския апарат. Не се използват ренгенови лъчи“- отбеляза д-р Стоянов.

Автоматизираният 3D ултразвук на цяла гърда е най-модерната технология за откриване на лезии. Апаратът автоматично определя мястото на лезията в гърдата по квадранти и отстояние от кожата и мамилата. Гърдата се сканира от периферията към мамилата в пет възможни проекции като сканиранията се застъпват към центъра на гърдата. Получените данни могат да се изпращат със съответния софтуер за дистанционен преглед и пост обработка.