2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

МБАЛ „Уни Хоспитал“ участва в демонстрационна ситуация за спасяване на спешен пациент, транспортиран с въздушна линейка

МБАЛ „Уни Хоспитал“ участва в демонстрационна ситуация за спасяване на спешен пациент, транспортиран с въздушна линейка МБАЛ „Уни Хоспитал“ участва в демонстрационна ситуация за спасяване на спешен пациент, транспортиран с въздушна линейка
МБАЛ „Уни Хоспитал“ участва в демонстрационна ситуация за спасяване на спешен пациент, транспортиран с въздушна линейка

Въздушният достъп до "Уни Хоспитал" е изключително лесен

На 2 февруари въздушна линейка на авиокомпания „Хели Ер САУ“ и медицински екип на МБАЛ „Уни Хоспитал“ разиграха демонстрационна ситуация за спасяване на спешен пациент.

Веднага след кацането на хеликоптера пациентът в „тежко състояние“ бе приведен в Противошокова зала на Спешно отделение, като в „спасяването“ му се включиха лекари и медицински специалисти от Спешно отделение и Отделението по анестезиология и интензивно лечение.

От анализа на симулацията, стана ясно, че координацията между медицинските лица, болничния персонал и екипът на санитарната авиация е била отлична, като времето от кацането до цялостната обработка и приемане на пострадалия е наполовина по-малко от очакваното.

Анализът показва още, че до МБАЛ „Уни Хоспитал“ има изключително лесен въздушен достъп от всички точки на страната. Това, в комбинация с високотехнологичната апаратура и квалифицираните кадри на лечебното заведение, го утвърждават като стратегическо за лекуването на пациенти в изключително тежко състояние.

Хеликоптерната площадка на „Уни Хоспитал“ е единствената в този агломерационен ареал на страната и една от шестте в България, като другите са в София, Варна и Бургас.