2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Ноември е месец за борба с рака на белия дроб

Ноември е месец за борба с рака на белия дроб Ноември е месец за борба с рака на белия дроб
Ноември е месец за борба с рака на белия дроб доктор Христо Йорданов

Единственият в България апарат за криобиопсии-ERBE cryo 2 се намира в „МБАЛ-Уни Хоспитал“

Ракът на белите дробове е най-често срещания злокачествен тумор при мъжете. По данни на българския раков регистър белодробния карцином представлява 19.4 % при мъжете и 4% при жените. Новооткритите случаи са 3572 – ма души. Общият брой регистрирани болни в България е над 10 000 души. Починалите болни са над 3000 души годишно. Ракът на белия дроб е най-честата причина за смърт от рак и в световен мащаб. Той изпреварва по честота колоректалния и простатния карцином. Наблюдава се и драстично нарастване на болестта и при жените. Големият проблем при заболяването е, че протича  подмолно и нехарактерно и в момента на диагностицирането повечето пациенти се намират в стадий на неоперабилност.

Водеща роля при откриването на карцинома на белите дробове имат рентгенографията, компютъртомографско изследване на белите дробове, а за хистологичното му доказване – бронхоскопско изследване. Рискови групи са пушачите работещи във вредни за здравето среди, наследствено обременените и др.

Карциномът на белите дробове се дели на две големи подгрупи: недребноклетъчен и дребноклетъчен. Дребноклетъчният карцином подлежи на лечение с химиотерапия. При недребноклетъчният, основен метод е оперативното лечение и сега вече и с новите видове терапии-таргетна, имунотерапия. Този вид лечение води до по-висока преживяемост при пациентите.

Д-р Христо Йорданов, лекар бронхолог към отделение по Гръдна Хирургия в „МБАЛ-Уни Хоспитал“ е тесен специалист по интервенционална бронхология. Болницата разполага с ригиден бронхоскоп, два флексибилни бронхоскопа, ехоендоскоп-EBUS, рентгенов апарат-тип С – рамо. Единственият в България апарат за криобиопсии-ERBE cryo 2 се намира в „МБАЛ-Уни Хоспитал“. Това позволява прецизна диагностика и лечение на карционома на белите дробове. Характерното за „МБАЛ-Уни Хоспитал“е, че болницата разполага с всички методи за диагностика и лечение на рака на белите дробове, а именно Бронхологично отделение, Гръдна хирургия и Компютър томографско отделение, ПЕТ/ СТ, Химиотерапия и Лъчетерапия. Това позволява от диагностицирането до същинското лечение пациентът да не напуска болничното заведение, което е европейски стандарт.