2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Общо събрание на акционерите на "Асарел Панагюрище Здраве" АД

Общо събрание на акционерите на "Асарел Панагюрище Здраве" АД

Общо събрание на акционерите на "Асарел Панагюрище Здраве"

На 09.06.2017г. беше проведено общото събране на акционерите на "Асарел Панагюрище Здраве" АД.

Беше взето решение за освобождаване на управителя на болница "Уни Хоспитал" - д-р Лучия Добрева и назначаването на нов управител доц. д-р Силви Кирилов д.м.