2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Отделението по Медицинска онкология в „МБАЛ-Уни Хоспитал“ осигурява висококачествено лечение на онкологични заболявания чрез всички съвременни методи за системна антитуморна терапия – химиотерапия, таргетна и ендокринна терапия

Отделението по Медицинска онкология в „МБАЛ-Уни Хоспитал“ осигурява висококачествено лечение на онкологични заболявания чрез всички съвременни методи за системна антитуморна терапия – химиотерапия, таргетна и ендокринна терапия Отделението по Медицинска онкология в „МБАЛ-Уни Хоспитал“ осигурява висококачествено лечение на онкологични заболявания чрез всички съвременни методи за системна антитуморна терапия – химиотерапия, таргетна и ендокринна терапия
Отделението по Медицинска онкология в „МБАЛ-Уни Хоспитал“ осигурява висококачествено лечение на онкологични заболявания чрез всички съвременни методи за системна антитуморна терапия – химиотерапия, таргетна и ендокринна терапия

Ноември е месец за борба с рака на белия дроб

Отделението по Медицинска онкология към Онкологичния център на „МБАЛ-Уни Хоспитал“ е най-новото и едно от най-съвременните и модерно оборудвани химиотерапевтични отделения в страната. Мултидисциплинарният подход е водещ за работата на отделението и то работи в близко сътрудничество с всички останали болнични звена, като това осигурява бързо и качествено комплексно обслужване на пациентите по отношение на лабораторни и образни изследвания и консултации със специалисти. В отделението се лекуват пациенти с всички видове солидни злокачествени тумори в съответствие с приетите медицински стандарти и терапевтични схеми. Лечението на здравноосигурените онкологично болни пациенти е напълно безплатно. Тук се провежда и диспансерно проследяване на онкологично болни с редовни контролни прегледи и изследвания. Предоставя се и широк спектър от психологични услуги с цел подобряване на качеството на живот, като тези услуги са достъпни както за пациентите, така и за техните близки.  Отделението разполага с модерен дневен стационар за амбулаторна химиотерапия с 13 легла и стационар с 30 легла, които предлагат отлични условия и всичко необходимо за комфортния болничен престой на пациентите.

Д-р Росица Кръстева е началник на отделението по Медицинска онкология в Онкологичен център на „МБАЛ-Уни Хоспитал“ Специализирала в университетски болници в Торино (Италия), Атина (Гърция), Мюнхен (Германия), Базел (Швейцария). Професионалните и научните ѝ интереси са основно в областта на медицинската онкология - рак на млечната жлеза при млади жени, рак на белия дроб, колоректален карцином, гастроинтестинални стромални тумори.