2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Отворени врати в „МБАЛ-Уни Хоспитал“ на тема - младите и злоупотребата с алкохола

Отворени врати в „МБАЛ-Уни Хоспитал“ на тема - младите и злоупотребата с алкохола Отворени врати в „МБАЛ-Уни Хоспитал“ на тема - младите и злоупотребата с алкохола
Отворени врати в „МБАЛ-Уни Хоспитал“ на тема - младите и злоупотребата с алкохола specno otdelenie_ucenici 1 specno otdelenie_ucenici 2

40 младежи от два класа – 10а и 10б на Професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм в Панагюрище посетиха Шокова зала на Спешно отделение в „МБАЛ – Уни Хоспитал“.

Поканата дойде от болницата, за да може учениците в часа на класния ръководител да се запознаят с последиците и вредата от алкохола. Те бяха доведени от директора на гимназията Лушка Апостолова и класните ръководители - Делка Мангова и Стоянка Добрева. Доцент д-р Силви Кирилов, д.м., управител на болницата, началникът на Спешно отделение   д-р Румяна Вълкова, началникът на отделение по Анестезиология и интензивно лечение  д-р Тодор Бургуджиев, д-р Виолета Тодорова от Спешно отделение и д-р Абдул Али Кахтан от отделението по Педиатрия разказаха как  системната употреба на алкохол води до тежки последствия за отделните органи и системи и е пагубна за развитието на младия организъм. „Не пийте алкохол, той вреди, намалява рязко кръвната захар, води до нарушение в координацията, първоначална възбуда, която пречи на реалната оценка, както за самите нас, така и за света наоколо. Според доцент д-р Кирилов преките увреждания водят до последващи тежки усложнения, които остават трайни и нелечими за цял живот. Уврежданията на черния дроб водят до цироза, уврежда се централната и периферна нервна система – допълни той. След време трябва да имате деца, никой не желае те да бъдат болни или да се родят с проблеми". Д-р Румяна Вълкова отбеляза, че ранната употреба на алкохол, в юношеска възраст се отразява негативно, както във физическото, така и в психологическото състояние на подрастващите. Алкохолът не решава проблеми, създава нови и то трайни, за цял живот. Доцент д-р Силви Кирилов показа техника за освобождаване на горни дихателни пътища, а д-р Тодорова онагледи как да се помогне на човек изпаднал в безсъзнание, независимо от причината. „Всеки трябва да може да помогне като окаже първа долекарска помощ“, заяви тя и показа на децата как се прави животоподдържащо, стабилно странично положение, осигуряващо проходимостта на дихателните пътища. Д-р Тодор Бургуджиев разказа за метиловата интоксикация, която трайно довежда до увреждане на зрителния нерв и води до слепота. Той разказа на учениците за два случая на алкохолно отравяне през годината. Единият завършва с летален изход, а вторият млад мъж е с ослепяване и припомни, че през последните месеци в болницата има няколко случая на деца злоупотребили с алкохол. Д-р Кахтан от отделението по Педиатрия направи обобщение като разказа за цялостната опасност от употребата на алкохол. „Важно е да се знае, че полът, възрастта, общото състояние на организма са индивидуални предпоставки за различното въздействие на алкохола като количество и концентрация. Някои се напиват от една чаша, други прекаляват, но ефектът може да бъде един и същ".

Тази среща е първа крачка за съвместната работа на болницата с различните институции в град Панагюрище. Класните ръководители предложиха да има подобни срещи и за въздействието на наркотиците, както и по  проблемите на ранното сексуално общуване.