2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Първи декември е Световният ден за борба със СПИН

Първи декември е Световният ден за борба със СПИН Първи декември е Световният ден за борба със СПИН
Първи декември е Световният ден за борба със СПИН

За първи път този ден е отбелязан през 1988 година.Тогава Световната здравна организация, в стремежа си да насочи общественото внимание към проблемите на ХИВ/СПИН и да подчертае необходимостта от подкрепа и разбиране за хората, живеещи с ХИВ, обявява 1-ви декември за Световен ден за борба със СПИН.

От 1996 година с отбелязването на този ден се заема Програмата на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS). Оттогава Световният ден за борба със СПИН се превръща в начало на целогодишна кампания с акцент върху превецията, образованието и информираността. През 2004 г е създадена независимата организация - World AIDS Campaign, която поема провеждането на кампаниите. Програмата на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS) продължава да оказва финансова и техническа подкрепа. По повод 1 декември - Световния ден за борба с ХИВ/СПИН, младежите от Столичната организация на Българския Червен кръст организират мащабна информационна акция, която ще обхване ключови места в София. От 14:00 до 16:30 ч. на 1 декември доброволците на БМЧК-София ще организират стационарни информационни пунктове за раздаване на презервативи и информационни материали на метростанция "Сливница", метростанция "Бели Дунав", пазарът на Ломско шосе, както и подлезът пред хотел "Плиска".

Най-широко прилагани в лабораторната практика са серологичните методи за диагностика. В Лаборатория Вирусология при "МБАЛ-Уни Хоспитал" се извършват изследвания за доказване на anti HIV антитела и комбиниран HIV Ag/Ab тест, като резултатите се получават в рамките на работния ден.