2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Технологичният център за Спешна медицина при Медицински университет - Пловдив организира днес презентация по спешна домедицинска помощ /доболнична помощ / в „МБАЛ-Уни Хоспитал“

Технологичният център за Спешна медицина при Медицински университет - Пловдив организира днес презентация по спешна  домедицинска помощ /доболнична помощ / в „МБАЛ-Уни Хоспитал“ Технологичният център за Спешна медицина при Медицински университет - Пловдив организира днес презентация по спешна  домедицинска помощ /доболнична помощ / в „МБАЛ-Уни Хоспитал“
Технологичният център за Спешна медицина при Медицински университет - Пловдив организира днес презентация по спешна  домедицинска помощ /доболнична помощ / в „МБАЛ-Уни Хоспитал“ kursove_spechna_med. pomost kursove_med_pomst_1

Динамичното развитие и предизвикателствата на съвременния свят налагат необходимостта всеки от нас да има познания, как да реагира при бедствия, аварии, пътнотранспортни произшествия, за да окаже на пострадалите жизненоважната доболнична помощ.

Д-р Саша Кръстева, главен асистент, обучител и ръководител на тренировъчния център, д-р Мария Пранчева, главен асистент, обучител и д-р Владимир Божилов, асистент към центъра запознаха присъстващите лекари и медицински персонал на болницата с възможностите, които предлага това звено, както и с вида и продължителността на курсовете, които организират. За обучението се прилага иновативен метод и се използва Е-пациент /симулатор за практически упражнения/ с реалистична анатомия и клинична функционалност, осигуряваща физиологични данни в реално време: сърдечни честоти и ритъм, кислородно насищане, физическо представяне на звуци-сърце, бял дроб, черва, както и промени в проходимостта и достъпа до дихателните пътища. Предлагат се обучителни програми за подготовка на немедицински  и медицински персонал в сферата на спешната доболнична дейност и евентуално включване в националната здравна политика.