2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

За първи път в „МБАЛ –Уни Хоспитал“ се направи трансбронхиална тънкоиглена биопсия на лимфен възел под ехографски контрол /EBUS-TBNA/

За първи път в „МБАЛ –Уни Хоспитал“ се направи трансбронхиална тънкоиглена биопсия на лимфен възел под ехографски контрол /EBUS-TBNA/ За първи път в „МБАЛ –Уни Хоспитал“ се направи трансбронхиална тънкоиглена биопсия на лимфен възел под ехографски контрол /EBUS-TBNA/
За първи път в „МБАЛ –Уни Хоспитал“ се направи трансбронхиална тънкоиглена биопсия на лимфен възел под ехографски контрол /EBUS-TBNA/

Апаратът, с който се направи биопсия на пациент със сложен диагностичен проблем е едва третия в страната и единствен извън столицата.

Д-р Христо Йорданов, лекар бронхолог към отделение по Гръдна хирургия извърши сложната манипулация с цел доказване на метастази в лифните възли на белите дробове. EBUS-TBNA е изключително прецизен и точен метод при стадирането на белодробния карцином, от което зависи и по-нататъшното поведение към пациента. Дали да бъде опериран или да продължи лечението му с химиотерапия или лъчетерапия. Това е световно утвърден метод, който тепърва навлиза в България. Сензитивността на тази методика е над 90%.