2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

1 ДЕКЕМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС СПИН

1 ДЕКЕМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС СПИН 1 ДЕКЕМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС СПИН
1 ДЕКЕМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС СПИН

Във Вирусологичната лаборатория на МБАЛ УниХоспитал се извършва серологично изследване за детекция на anti HIV антитела. Всеки желаещ може да провери своя ХИВ статус, като резултатът се получава в деня на изследването.

От 1988 г. всяка година на 1 декември отбелязваме Световния ден за борба със СПИН (AIDS). СПИН е крайната фаза от развитието на инфекция, причинена от HIV (Human Immunodeficiency Virus). HIV проявява подчертан лимфотропизъм към Т- хелперните лимфоцити и в резултат от унищожаването им настъпва дезорганизация в цялата имунна система. В резултат на тежкия имунен дефицит се развиват опортюнистични инфекции (вирусни инфекции, паразитози, микози), различни неоплазми и неврологични увреди (HIV- свързана деменция и др.). Характерен е клиничният полиморфизъм в естествената еволюция на HIV- инфекцията.

Броят на живеещите с ХИВ в световен мащаб е около 37 милиона. Епидемиологичните данни сочат повече от 130 000 души диагностицирани серопозитивни в Източна Европа през 2017 г., най- висок ръст до момента в този регион.  Същевременно статистиката е тревожна и по отношение на общия брой съобщени новооткрити случаи в цяла Европа през  2017 г. (159 000 души). В България от началото на 2018 г. са регистрирани 269 ХИВ позитивни лица, като най- голям е броят на инфектираните в София. Най- засегната е възрастовата група от 30-39 години, като преобладаващия брой заразени са мъже. Понастоящем, в глобален мащаб, се прилага съвременна комбинирана високоефективна антиретровирусна терапия, имаща за цел осигуряване на трайна вирусна супресия и подобряване качеството на живот на хората, живеещи с тази инфекция.  За предпазване от заразяване е изключително важно избягването на рискови практики, широката здравна просвета и профилактично изследване. Първичното тестиране (скрининг) има за цел ранно откриване на заразените чрез доказване в кръвта на anti HIV антитела.

Във Вирусологичната лаборатория на МБАЛ УниХоспитал се извършва серологично изследване за детекция на anti HIV антитела. Всеки желаещ може да провери своя ХИВ статус, като резултатът се получава в деня на изследването.