2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Европейски ден на антибиотиците

Европейски ден на антибиотиците Европейски ден на антибиотиците
Европейски ден на антибиотиците

На този ден Световната здравна организация припомня за необходимостта от тяхната разумна употреба.

На 18 ноември се отбелязва Европейският ден на антибиотиците.

На този ден Световната здравна организация припомня за необходимостта от  тяхната разумна употреба.

От откриването им до днес, антибиотиците са запазили живота на много хора, помагайки за лечението на различни бактериални инфекции. Тяхната употреба е довела до  увеличаване на  продължителността на живота със средно 20 години. За да се запази тяхното действие, трябва добре да знаем кога трябва да се прилагат. Това е важно за всички - от тези, които разработват политики и стратегии, които правят проучвания, произвеждат и разпространяват антибиотици, до тези, които ги предписват и употребяват.

Целта на тази  инициатива е да се повиши информираността на обществото относно заплахата за общественото здраве от развитието и разпространението на антибиотична резистентност.  Тя се получава, когато бактериите се адаптират и развиват в присъствие на антибиотици. Наличието на резистентност към едно или няколко антимикробни лекарства, използвани за лечение или профилактика, не е заболяване, а характеристика, която може да се отнася по принцип за всеки от микроорганизмите, причиняващи заразни болести, а също и инфекции, свързани със здравни грижи.

Резистентността към антибиотици може да се разпространи бързо чрез обмяна на генетичен материал между различни бактерии и така да затрудни лечението на различни инфекции. Прекомерното и неправилно използване на антибиотиците ускорява появата и разпространението на резистентни бактерии. Те могат да циркулират  сред хората, животните, храната, водите и околната среда. Следователно,  има нужда от глобални действия и единен здравен подход относно здравето на човека, животните, безопасността на храните и като цяло на околната среда. Затова трябва да се вземат строги мерки и да се спазват основни правила:

  • Използвайте антибиотиците само след лекарско предписание. Не провеждайте самолечение.
  • Микробиологичното изследване дава нужната информация за точния причинител и правилния антибиотичен избор.
  • Антибиотиците не са антипиретици. Те действат само срещу бактериални инфекции и следва да се прилагат само в такива случаи.
  • Спазвайте професионалните предписания-за дози, начин на приложение,продължителност.
  • Спазвайте добри хигиенни навици.

В Микробиологичната лаборатория на МБАЛ „УНИ ХОСПИТАЛ“ ООД гр.Панагюрище се извършват изследвания на различни видове материали от лежащо болни и амбулаторни пациенти с предполагаеми бактериални и/или вирусни  инфекции. Чрез микробиологичното изследване се доказва инфекциозния причинител, определя се неговата чувствителност към антибиотици и се дава препоръка за провеждане на най-подходящата за пациента, антимикробна терапия. Тази дейност е съобразена с националните и европейски стандарти.

Бързата и прецизна диагностика се осъществява с помощта на високотехнологична апаратура:  Filmarray -  за PCR диагностика, която не само осъществява бърза идентификация, но и определя наличие на резистентност към определени антибиотици. Vitek MS- за мас-спектрометрична идентификация на бактерии и гъбички, Vitek-2 compact- за автоматизирана биохимична диагностика, BacT/ALERT-3D-автоматизирана диагностика на хемокултурни проби.

В ежедневната практика на лабораторията се прилагат скринингови и потвърдителни методи за откриване на ензимни механизми на устойчивост към антимикробни средства. Мониторира се също така антибиотичната резистентност на изолираните щамове и се извеждат препоръки за рационална антибиотична профилактика и терапия.

Лабораторията участва в Система за външна оценка на качеството на диагностичната дейност, за което се сертифицира два пъти годишно, както и има изградена система за вътрешен контрол на качеството.

Разумното използване на антибиотици може да предотврати развитието на резистентни бактерии и да поддържа ефективността на антибиотиците за бъдещите поколения.