2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Медицински специалисти от „Уни Хоспитал“ със статия в списание Мединфо за етиологичната структура на вирусните гастроентерити при хоспитализирани пациенти

Медицински специалисти от „Уни Хоспитал“ със статия в списание Мединфо за етиологичната структура на вирусните гастроентерити при хоспитализирани пациенти Медицински специалисти от „Уни Хоспитал“ със статия в списание Мединфо за етиологичната структура на вирусните гастроентерити при хоспитализирани пациенти
Медицински специалисти от „Уни Хоспитал“ със статия в списание Мединфо за етиологичната структура на вирусните гастроентерити при хоспитализирани пациенти

Извършеното изследване показва, че вирусните диарии се срещат целогодишно, преимуществено е засягането на детската възраст и от съществено значение е ранната етиологична диагностика.

 

Чрез страниците на специализираното списание за лекари - "Мeдинфо", екип от медицински специалисти от Вирусологична лаборатория и Отделение по Педиатрия на МБАЛ „Уни Хоспитал“ – д-р А. Гоцева, д-р В. Улевинов, Г. Падарева, д-р В. Илчова представиха резултати от двегодишно проучване при хоспитализирани пациенти с диариен синдром. 
За периода юли 2016-юли 2018 г. във Вирусологичната лаборатория на МБАЛ „Уни Хоспитал“ са изследвани общо 73 фекални проби на хоспитализирани пациенти с прояви на вирусен гастроентерит, като при 27 (37%) от тях е доказан етиологичният агент. Вирусологичната диагностика е осъществена с експресни имунохроматографски тестове (ИХТ) за детекция на специфични вирусни антигени във фецес. 
Извършеното изследване показва, че вирусните диарии се срещат целогодишно, преимуществено е засягането на детската възраст и от съществено значение е ранната етиологична диагностика.