2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Обява за продължаване на специализация

Обява за продължаване на специализация Обява за продължаване на специализация
Обява за продължаване на специализация уни хоспитал

Срок за подаване на документите: до 09.02.2018 год. включително

"МБАЛ - Уни Хоспитал"- град Панагюрище предоставя възможност за продължаване на специализация по реда на Наредба №1/2015 г. на основание ал.1 т.2 от Преходни и заключителни разпоредби на същата.

Като прикачен файл ще намерите Заявление за продължаване на специализацията по реда на Наредба №1/2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Срокът за подаване на документите е от 29.01. до 09.02.2018 год. включително.

Това Заявление трябва да бъде попълнено от кандидата и заедно с него да се приложат описаните документи.