2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Първи стъпки за съвместни дейности между „Уни Хоспитал“ и ДЦДМУ „Дъга“

Първи стъпки за съвместни дейности между „Уни Хоспитал“ и ДЦДМУ „Дъга“ Първи стъпки за съвместни дейности между „Уни Хоспитал“ и ДЦДМУ „Дъга“
Първи стъпки за съвместни дейности между „Уни Хоспитал“ и ДЦДМУ „Дъга“

Главна задача на партньорството ще бъде подкрепа и съдействие с цел подобряване условията на живот за децата и младежите от „Дъга“.

Проведе се  първата среща между представители на „Уни Хоспитал“ – Панагюрище и ДЦДМУ „Дъга“ – Панагюрище, на която беше обсъдено осъществяването на бъдещи съвместни дейности между двете институции.

Психоложките от Болницата и от Центъра обсъдиха актуалните нужди на потребителите на социалната услуга. Акцентира се върху основното затруднение, което семействата на тези деца срещат, а именно липсата на информация за съществуващите медицински специалисти и терапевтични методи.

Главна задача на партньорството ще бъде подкрепа и съдействие с цел подобряване  условията на живот за децата и младежите от „Дъга“.

Срещата се състоя на 2 април, когато се отбелязва Световният ден за повишаване информираността по въпросите на аутизма. Отбелязването има за цел да алармира световната общност относно превръщането на аутизма в глобална здравна криза, да повиши осведомеността и да насърчи ранното диагностициране, и ранната интервенция, които са от основно значение за успешното развитие на децата с аутистично разстройство.

Счита се, че ако аутизмът бъде установен на ранен етап, може да бъде повлиян по-успешно. Основните признаци за наличие на това състояние в ранна детска възраст са: липсата на емоционална/социална връзка с други деца, други  хора - изобщо, а често и със собствените родители; липсата на умение да се развива игровата дейност при детето - особено в имитацията на социални роли; забавяне на развитието на речта; наличие на стереотипни действия. При съмнение за наличие на проблем в развитието на детето, е нужно да се проведе консултация с педиатър. За установяване наличието на проблем се провеждат психологически тествания с психолог, консултация с психиатър и/или невролог. Такива специалисти има в МБАЛ "Уни Хоспитал". При вече поставена диагноза детето може да посещава терапевтични центрове, какъвто е ДЦДМУ "Дъга"-Панагюрище, където се прилагат комплексни стратегии за подкрепа на развитието на детето.