2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Семинар за болестите, които кърлежите пренасят, се проведе в „Уни Хоспитал“ (ВИДЕО)

Семинар за болестите, които кърлежите пренасят, се проведе в „Уни Хоспитал“ (ВИДЕО) Семинар за болестите, които кърлежите пренасят, се проведе в „Уни Хоспитал“ (ВИДЕО)
Семинар за болестите, които кърлежите пренасят, се проведе в „Уни Хоспитал“ (ВИДЕО)

Семинарът е част от поредицата прояви на „Уни Хоспитал”, които ще бъдат организирани през 2018-та година – работни срещи, семинари, work shops за изграждане на партньорство с университети, научни организации и активна колаборация с колегите от региона.

Топлите слънчеви лъчи приканват навън не само любителите на дългите разходки, но и сериозна популация от кърлежи. Масовата им поява излага здравето на хората на риск от сериозни заболявания, най-разпространените от които са Лаймската болест, Кримска хеморагична треска и Средиземноморска петниста треска.

Темата е особено актуална и за района на град Панагюрище, като все по-често хора, ухапани от кърлеж, търсят помощ в „Уни Хоспитал“.

По този повод в болницата се проведе семинар на тема “КЪРЛЕЖОВО-ПРЕНОСИМИ БОЛЕСТИ”.. Модератор на семинара беше проф. Кичка Велкова – ръководител на Катедра по образна диагностика при Медицински университет – Пловдив. Презентатори бяха д-р Мария Пишмишева - специалист по инфекциозни болести, която говори за видовете кърлежи, тяхната биология и как да се предпазим от  кърлежопреносими инфекции, както и за Средиземноморската петниста треска, пренасяна от кърлежи; д-р Анелия Гоцева – началник на Лаборатория Вирусология в „Уни Хоспитал“, която представи същността, лечението и профилактиката при Кримска хеморагична треска; д-р Станислав Бадаланов - лекар в Спешно отделение в „Уни Хоспитал”, със специалност Медицинска паразитология, който говори за симптомите и лечението на Лаймска болест.

   

На семинара присъстваха общопрактикуващи лекари от региона на град Пазарджик и на град Панагюрище, лекари и други специалисти от болницата.

Семинарът е част от поредицата прояви на „Уни Хоспитал”, които ще бъдат организирани през 2018-та година – работни срещи, семинари, work shops за изграждане на партньорство с университети, научни организации и активна колаборация с колегите от региона.