2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Специалисти от МБАЛ „Уни Хоспитал“ с публикация в специализираното медицинско списание „MEDINFO“

Специалисти от МБАЛ „Уни Хоспитал“ с публикация в специализираното медицинско списание „MEDINFO“ Специалисти от МБАЛ „Уни Хоспитал“ с публикация в специализираното медицинско списание „MEDINFO“
Специалисти от МБАЛ „Уни Хоспитал“ с публикация в специализираното медицинско списание „MEDINFO“

Медицинските специалисти от Вирусологична лаборатория ( д-р Анелия Гоцева – началник лаборатория и Галина Падарева) и Отделение по педиатрия (д-р А. Кахтан и д-р В. Улевинов) представиха „Вирусологично проучване на случаи на грип и RSV през зимен сезон 2016/2017 и 2017/2018 г.“

Чрез страниците на специализираното списание за лекари MEDINFO, медицинските специалисти от Вирусологична лаборатория ( д-р Анелия Гоцева – началник лаборатория и Галина Падарева) и Отделение по педиатрия (д-р А. Кахтан и  д-р В. Улевинов) представиха „Вирусологично проучване на случаи на грип и RSV през зимен сезон 2016/2017 и 2017/2018 г.“

По време на този период, във Вирусологичната лаборатория на „Уни Хоспитал“, са изследвани 57 назални проби за RSV и 182 за грип А/В на амбулаторни и хоспитализирани пациенти на възраст от 2 месеца до 77 години. Етиологичната диагноза е поставена с качествени бързи имунохроматографски тестове за детекция на вирусен антиген в назални проби.            

През зимен сезон 2016/2017 г. преобладаващият брой случаи са грип А, с предимно засягане на детската възраст от 1-10 г. През 2017-2018 г. се отчита като доминиращ грип В, с най- голям брой заболели във възрастовия диапазон от 30-50 години. От изследваните 57 назални проби за RSV, причинителят е доказан при 4 деца от мъжки пол и на възраст от 2 месеца до 6 месеца с диагноза бронхиолит, като две от момчетата с позитивен резултат за RSV са братя.

Острите респираторни вирусни инфекции с вирусна етиология заемат водещо място в структурата на инфекциозната заболеваемост. Те са сред най- често срещаните в детската възраст. Протичат с различна тежест, като усложненията са чести при високорисковите групи от населението - деца, възрастни хора със съпътстващи хронични заболявания и лица с имунен дефицит. Своевременната етиологична диагностика е от съществено значение за терапевтичното поведение и профилактика на респираторните вирусни инфекции