2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Спецификата на клиничното хранене при пациенти на интензивни грижи беше презентирана в „Уни Хоспитал“

Спецификата на клиничното хранене при пациенти на интензивни грижи беше презентирана в „Уни Хоспитал“ Спецификата на клиничното хранене при пациенти на интензивни грижи беше презентирана в „Уни Хоспитал“
Спецификата на клиничното хранене при пациенти на интензивни грижи беше презентирана в „Уни Хоспитал“ prezentaciq prezentaciq1

Модератор на събитието беше д-р Бургуджиев – началник на Отделението по анестезиология и интензивно лечение на „Уни Хоспита“.

Отделението по анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ) на „Уни Хоспитал“ е най-модерното в страната. То разполага със 17 легла и е оборудвано с последно поколение апарати за обдишване, висок клас монитори и апарати с възможност за мониторинг на централна хемодинамика, параметри на дишането, бисмониторинг – мониторинг за будността на пациента и дълбочината на анестезията, както и измерване на вътречерепно налягане.

В ОАИЛ се лекуват всички пациенти с тежко нарушени жизнени функции, независимо от характера на основното им заболяване.

За постояното повишаване квалификацията и уменията на лекарите, работещи в отделението, се предвижда ежегодно посещение на европейски и световни конгреси, научни конференции и специализирани форуми в Европа и света, обучения, специализации и презентации по различни аспекти на интензивното лечение и анестезиологията.

В тази връзка, на 14 юни в Конферетната зала на „Уни Хоспитал“, бяха представени презентации, касаещи темата за клиничното хранене при пациенти на интензивни грижи и следхирургични интервенции.

Събитието предизвика интереса на специалисти от всички хирургични специалности в болницата.

Модератор на събитието беше д-р Бургуджиев – началник на Отделението по анестезиология и интензивно лечение на „Уни Хоспита“.

С фирмена презентация се включиха и представители от фармацевтична компания Фрезениус Каби, която е фокусирана върху лечението и грижите за критично и хронично болни пациенти както по време, така и след болничния им престой.

„Инициативата послужи за разяснение и яснота по отношение на спецификата на клиничното хранене при пациенти на интензивни грижи и следхирургични интервенции. Надявам се тези презентации да са помогнали за разгръщането на проблема и разбирайки го, да можем да помагаме още по-пълноценно на нашите пациенти“, сподели д-р Бургуджиев.