2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

„Уни Хоспитал“ отбелязва Световния ден на стерилизацията

„Уни Хоспитал“ отбелязва Световния ден на стерилизацията „Уни Хоспитал“ отбелязва Световния ден на стерилизацията
„Уни Хоспитал“ отбелязва Световния ден на стерилизацията

По този повод е обявен Ден на отворените врати за всички, които искат да се запознаят с дейността на Сектора за централно снабдяване със стерилни материали

За първа година Секторът за централно снабдяване със стерилни материали в „Уни Хоспитал“ – Панагюрище се присъединява към инициативата за отбелязване на Световния ден на стерилизацията като наука – 10 април, обявен от Световната федерация по стерилизация.

По този повод е обявен Ден на отворените врати за всички, които искат да се запознаят с дейността на сектора.

Стерилизацията е пълно очистване на различни предмети и оборудване от живи микроорганизми. В звеното се осъществяват на централизиран принцип всички дейности по обработка и стерилизация на медицинските изделия с цел отстраняване на риска от предаване на зараза чрез използваните в лечебното заведение инструменти, консумативи и други медицински изделия.

Звеното за централно снабдяване със стерилни материали отговаря на всички изисквания на Медицински стандарт „Превенция и контрол на вътреболничните инфекции”, както и на архитектурностроителни изисквания по отношение на пространство, осветление, отопление, вентилация, климатизация, водоснабдяване и канализация, събиране, съхранение и обезвреждане на битовите и опасните болнични отпадъци. Секторът е оборудван с най-съвременна техника, а екипът от специалисти е млад и динамичен.

Стерилизационната е нашата гордост и еталон за висококачествена работа, която ние смятаме за необходимо и задължително звено за всяка многопрофилна болница.