2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Университетска болница в Плевен черпи опит от „Уни Хоспитал“

Университетска болница в Плевен черпи опит от „Уни Хоспитал“ Университетска болница в Плевен черпи опит от „Уни Хоспитал“
Университетска болница в Плевен черпи опит от „Уни Хоспитал“ 5skener lychelech.

Aкцент ще бъде Онкологичният център на „Уни Хоспитал“.

Главна медицинска сестра и няколко старши медицински сестри от УМБАЛ „Георги Странски“ в Плевен ще посетят „Уни Хоспитал“, за да почерпят знания и опит в областта на онкологията.

По време на визитата си те ще разгледат болницата и ще се запознаят с модерното технологично оборудване и с високия професионализъм на лекарите и сестрите в лечебното заведение, като акцент на обиколката ще бъде Онкологичният център на „Уни Хоспитал“.

След като разгледат болницата, гостите ще се съберат в Конферетната зала, където старшите медицински сестри на отделенията по Онкология, Нуклеарна медицина и Лъчелечение, заедно с фармацефти от болничната аптека, ще изнесат презентации за дейността и организацията на работа в специализираните звена на „Уни Хоспитал“.

Презентация ще бъде представена и от фирма за медицински изделия и консумативи „Браун“, благодарения на която се осъществява срещата.