2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Във Вирусологичната лаборатория на "Уни Хоспитал" диагностицират вирусни хепатити в рамките на ден

Във Вирусологичната лаборатория на "Уни Хоспитал" диагностицират вирусни хепатити в рамките на ден Във Вирусологичната лаборатория на "Уни Хоспитал" диагностицират вирусни хепатити в рамките на ден
Във Вирусологичната лаборатория на "Уни Хоспитал" диагностицират вирусни хепатити в рамките на ден

28 юли - световен ден за борба с хепатита

хеп

На 28 юли традиционно всяка година се отбелязва Световният ден за борба с хепатита. Вирусните хепатити са сред най-широко разпространените инфекциозни заболявания с подчертано здравно-социално значение.  Характеризират се с развитие на възпалителен процес в черния дроб с увреждане на хепатоцитите и нарушение в чернодробните функции. По своята продължителност хепатитът се разделя на остър (оздравяването настъпва до 6 месеца от началото на заболяването) и хроничен (с продължителност над 6 месеца). От известните до момента пет хепатотропни вируса (HAV, HEV, HBV, HDV, HCV) с най- голяма клинична значимост са Хепатит В (HBV) и хепатит С (HСV), чието развитие се определя основно от имунния отговор на организма. В определени случаи хепатит В и хепатит С вирусната инфекция могат да придобият  хроничен ход с прогресия до чернодробна цироза и хепатоцелуларен карцином (НСС). В световен мащаб над 350 млн. са хроничните носители на HBV и над 170 млн. на HСV. Основните пътища на предаване на инфекцията са кръвен и полов. Трябва да се има предвид, че не във всички случаи хепатита протича с изявен иктерен синдром (жълтеница), поради което заболяването може да бъде открито случайно, най- често при профилактични прегледи. Ето защо извършването на скринингови изследвания, както и информираността на населението могат да спомогнат за своевременното изследване и диагностициране на инфектираните лица.

Хепатит А е известен като "болест на мръсните ръце" и разпространението му е тясно свързано с нивото на лична и обществена хигиена на населението. Докато за хепатит А основен източник на инфекция е човека, то при хепатит Е могат да бъдат и диви и домашни животни (свине), двучерупчести (миди) и вторично контаминирани водоизточници. През последните години зачестиха заболяванията от хепатит Е. От началото на 2018 г. са регистрирани 11 потвърдени случая на хепатит Е в Панагюрище.

Ранната и надеждна диагностика е от съществено значение за прогнозата, лечението и профилактиката на вирусните хепатити. Важна част от надзора върху разпространението им се осъществява чрез скринингови изследвания на общата популация и рисковите контингенти от населението.

Диагностиката на вирусните хепатити (хепатит А, хепатит В, хепатит С, хепатит Е) във Вирусологичната лаборатория на „Уни Хоспитал“ се осъществява с модерна съвременна апаратура чрез изследване на т.нар. хепатитни маркери. Резултатите се получават в рамките на работния ден. Не се изисква вземането на кръв да бъде на гладно.

Работно време на лабораторията: понеделник - събота (8.00-15.30 ч.)                                                                                                           

 За контакти: тел. + 35935788573

 

Материалът подготви д-р Анелия Гоцева-

началник Вирусологичната лаборатория на „Уни Хоспитал“ и

специалист по инфекциозни болести и вирусология