2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Знаем повече. Правим повече. Ракът на белия дроб може да бъде победен

Знаем повече. Правим повече. Ракът на белия дроб може да бъде победен Знаем повече. Правим повече. Ракът на белия дроб може да бъде победен
Знаем повече. Правим повече. Ракът на белия дроб може да бъде победен

Разговор с д-р Росица Кръстева, началник отделение Медицинска онкология на МБАЛ „Уни Хоспитал“

Ноември е месецът на борбата срещу рака на белия дроб. Мислите ли, че тази борба отбелязва напредък?

- Ракът на белия дроб е едно от най-честите злокачествени заболявания при мъжете и петото най-разпространено злокачествено заболяване при жените. Поради това, по целия свят се правят сериозни изследвания, свързани с всички аспекти на болестта. В последните 6-8 години отбелязваме напредък в борбата срещу рака на белия дроб, който се изразява в по-дългата преживяемост на пациентите. Това е възможно благодарение на новите открития, молекулярната диагностика, съвременната таргетна и имунотерапия. Днес можем да кажем, че ракът на белия дроб е хронично заболяване и успяваме да осигурим по-дълга преживяемост при пациенти в IV стадий.

 

Централно място в кампанията срещу рака на белия дроб заема борбата срещу тютюнопушенето. Какво е Вашето мнение?

- Действително най-важната и успешна част от борбата срещу рака на белия дроб е свързана с неговата превенция, която включва редица елементи, а основният от тях е ограничаването на тютюнопушенето. В световен план, както и в България, наблюдаваме спадане на нивата на разпространеност на този навик. Надявам се, че значителното повишаване на обществената информираност в последните години ще доведе до още по-радикално отношение към пушенето и скоро ще можем да кажем, че този вреден навик е сведен до минимум. По принцип пушенето е вредно, не само заради рака. То има отношение и към сърдечносъдовите заболявания, затова е добре да се спре този вреден навик.

 

Освен тютюнопушенето, кои са другите рискови фактори, които можем да се опитаме да контролираме?

- Тютюнопушенето остава сериозен рисков фактор. Затова се предприемат обществени и национални кампании и обучения по темата от най-ранна възраст. От факторите, касаещи начина на живот, значение имат двигателната активност и хранителния режим, като трябва да отбележим, че храненето трябва да е рационално и балансирано, без да се залита в крайности. Експозицията на азбест също е рисков фактор, както и силно замърсеният въздух в големите индустриални градове. Трябва да се знае, че ракът възниква при наличие на генетична аномалия, и коя е причината това да се случи в конкретния индивид все още не е изяснена. Затова и цялата концепция за лечение на рака в днешно време е насочена към откриване на пътя за активиране на тумора и прилагане на съответното лечение за блокиране на това активиране.

 

Как според Вас изглежда бъдещето на борбата срещу рака на белия дроб?

- Със задоволство мога да кажа, че печелим точки. Постиженията в последните години ни дават надежда, че скоро ще можем да овладеем това заболяване. Тазгодишната Нобелова награда бе връчена на екип учени за техните открития в имунотерапията. Мисля, че именно имунотерапията е лицето на тази борба и провеждането на множество медицински изследвания в областта на имунотерапията трябва да продължи. В днешно време говорим за прецизна медицина, която включва индивидуален подход към всеки пациент и молекулярна диагностика за всеки вид тумор. При рака на белия дроб именно тази молекулярна диагностика и откриването на генетични мутации направи успешно и неговото лечение. Ракът на белия дроб не е едно заболяване и при различните подвидове подходът за лечение е различен. Успехите в лечението са най-добри дори и в IV стадий, когато се установяват мутации. Приложението на имунотерапия също е много успешен метод, който води до по-дълга преживяемост на пациентите. В момента са заложени клинични проучвания, които комбинират химиотерапия, таргетна терапия и имунотерапия и засега резултатите са обещаващи. Ние атакуваме рака като блокираме всички известни досега механизми за неговото активиране. Оптимист съм за бъдещето, тъй като напредъкът за последните 20 години е изключителен.