2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

1 ДЕКЕМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС СПИН

1 ДЕКЕМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС СПИН 1 ДЕКЕМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС СПИН
1 ДЕКЕМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС СПИН

Във Вирусологичната лаборатория на МБАЛ Уни Хоспитал се извършва изследване за ХИВ.

Традиционно всяка година на 1 декември по препоръка на Световната здравна организация (СЗО) от 1988 г., се отбелязва Световният ден за борба срещу СПИН (AIDS). Целта на тази инициатива е да се насочи общественото внимание към проблемите на хората живеещи с ХИВ/СПИН и да им бъде оказана подкрепа.     

Приблизително 37,9 милиона души живеят с ХИВ. България е страна със сравнително ниско разпространение на ХИВ (HIV) в общата популация. Медицинската статистика показва, че средно годишно у нас се откриват около 200 нови случая. Запазва се тенденцията от последните години,  броят на новорегистрираните мъже многократно да надвишава този на новооткритите  жени.

Целите на Национална програма за превенция и контрол на ХИВ (2017-2020) г. е в съответствие с глобалните задачи, поставени от СЗО. Ключовите показатели за достигане до 2020 г. са „90-90-90”: 90% от хората, инфектирани с ХИВ, да са наясно със своя ХИВ статус, 90% от тях, да приемат антиретровирусна терапия (HAART) и 90% от тези, които са на лечение, да бъдат с неоткриваем вирусен товар. Към целите се отнасят и намаляване на годишния брой на новите случаи на ХИВ инфекция с над 75% и постигане на нулева дискриминация. За предпазване от заразяване е изключително важно избягването на рискови практики, широката здравна просвета и извършването на профилактични изследвания. Първичното тестиране (скрининг) има за цел ранно откриване на заразените лица чрез доказване на anti HIV антитела.

Във Вирусологичната лаборатория на МБАЛ Уни Хоспитал се извършва изследване за ХИВ.