2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

18 ноември - Европейски ден за разумна употреба на антибиотиците

18 ноември - Европейски ден за  разумна употреба на антибиотиците 18 ноември - Европейски ден за  разумна употреба на антибиотиците
18 ноември - Европейски ден за  разумна употреба на антибиотиците

Неправилно идентифицирани бактерии, наличието на вродена резистентност към антибиотици, както и неправилно определената антибиотична доза, заедно с необосновано късите курсове на лечение, са едни от основните причини за възникване на резистентност към антибактериални средства

На 18-ти ноември световната общественост отбелязва Европейския ден за разумна употреба на антибиотиците – European Antibiotic Awareness Day (EAAD), инициатива на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) от 2008 г. Тази кампания се провежда и под егидата на СЗО с участието и на САЩ и на редица неевропейски страни по целия свят.

Откритието и въвеждането на антибиотиците в началото на 20-ти век доведоха до съществено намаление на броя на смъртните случаи, причинени от широко разпространени в миналото и често смъртоносни инфекции. Едновременно с това обаче, неразумното и понякога неправилно използване на антимикробни средства в хуманната и ветеринарната медицина, доведе до появата и разпространението на резистентни микроорганизми, както и до липсата на ефект при лечението и повишаване риска от смъртен изход.

Всяка година кампанията European Antibiotic Awareness Day е насочена към определена таргетна група – пациенти и широка общественост, общопрактикуващи лекари, медицински специалисти, медии и т.н. В рамките на Световната седмица за разумна употреба на антибиотиците, ще се обърне особено внимание върху критичната роля на медиците за редуциране на антибиотичната резистентност в здравните заведения, чрез превенция и контрол на инфекциите, асоциирани с медицинското обслужване, наричани до скоро вътреболнични инфекции (ВБИ). Тези инфекции почти винаги се причиняват от полирезистентни микроорганизми. Според доклада на ECDC през 2016 г. множествената резистентност към няколко антибиотични групи продължава да нараства сред Escherichia coli и Acinetobacter. При Escherichia coli тенденцията за нарастване на комбинираната резистентност към флуорхинолони, трето-генерационни цефалоспорини и аминогликозиди се забелязва в страните от целия Европейски съюз още от 2013 г. Още по-обезпокояващ е фактът, че през последните няколко години щамовете Acinetobacter, резистентни на флуорхинолони, аминогликозиди и дори на карбапенеми, се изолират често от пациенти, лекуващи се в болниците.  Тази тенденция е много обезпокоителна, защото терапевтичните възможности при тези случаи, са изключително ограничени.

Във връзка с отбелязването на  Европейския ден за разумна употреба на антибиотиците, нека си припомним  думите на Европейският комисар за здравеопазването и безопасността на храните Витенис Андриукайтис, който подчертава: „…с нарастващата резистентност, дори към антибиотиците от последно поколение, ние се изправяме пред плашещо бъдеще, в което рутинната хирургия, ражданията, пневмониите и дори кожните инфекции отново ще станат животозастрашаващи“ и добавя, че това е ключов момент от приетия през юни 2017 г. Нов общ план на действие в Европейското здравеопазване, насочен срещу нарастващата лекарствена резистентност.

При отбелязването на този ден през тази година, лабораторията по Клинична микробиология при МБАЛ „Уни Хоспитал“, поставя акцента върху правилното дозиране на използваните антибиотици за лечение, както и върху точната идентификация на микроорганизмите. Неправилно идентифицирани бактерии, наличието на вродена резистентност към антибиотици, както и неправилно определената антибиотична доза, заедно с необосновано късите курсове на лечение, са едни от основните причини за възникване на резистентност към антибактериални средства. Наличието на високотехнологична апаратура в  Микробиологична лаборатория  при „МБАЛ Уни Хоспитал“, съчетана с професионалните качества на колектива на лабораторията, са в полза на   пациентите на болницата.

За нас е чест, да споделим съпричастността си към разумната употреба на антибиотици, с нашите колеги, акцентират от Лаборатория по Клинична микробиология при „Уни Хоспитал“ Панагюрище.